Pinksteractie Ned. missionarissen

MOV groep
Datum: 2018-05-20

Locatie: Parochiekerk Zenderen

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris 2018

Het belang van missiewerk in de strijd tegen onrecht en armoede

Honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan elke dag opnieuw de strijd aan tegen onrecht en armoede.

Dit jaar staat de Week Nederlandse Missionaris in het teken van Geloven in de ander. Ieder mens telt mee. Pater Bert Hagendoorn o.f.m. missionaris in Indonesië
en missionair werker Inge Kuiphuis in Guatemala werken vanuit dat vertrouwen in de ander.
Dat doen zij bijvoorbeeld in hun contact met jongeren of landarbeiders en in hun dagelijkse strijd.

Missionarissen en missionair werkers geloven in de kracht van kwetsbare mensen in de gemeenschap waarin zij leven. Dat geeft hoop, kracht en moed aan die mensen om hun eigen situatie te veranderen.
Missionarissen geven zo veel en vragen weinig. Soms kunnen zij wel wat steun gebruiken. Daarom wordt rond Pinksteren, 20 mei, in alle parochies de Pinksteractie gehouden om geld in te zamelen voor hun belangrijke werk.

U kunt daarin het verschil maken. Niet alleen voor de honderden missionarissen en missionair werkers; ook voor de mensen met en voor wie zij werken. Steun de actie en laat zien dat we in onze Nederlandse parochies achter onze missionarissen staan.

Voor meer info klik hier.

Via de grote collectebus in het kerkportaal is er op Pinksteren een speciale collecte. Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op
nummer NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV

 

 

DELEN