Dorpsplan PlusPlus

Het Dorpsplan Plus Plus is een vervolg op het Dorpsplan Plus. Dit alles met de blik naar de toekomst. 
Hoe moet Zenderen er in de toekomst uitzien? `Mijn Zenderen 2030`.
Hiervoor zijn na reacties op een aantal stellingen diverse werkgroepen gestart.
Zij gaan een uitwerking geven aan de toekomstvisie van Zenderen.
Regelmatig zal hieronder verslag gedaan worden over de vorderingen.

 Berichten Werkgroepen

Communicatie

Verkeer en Veiligheid

Voorzieningen

Ondernemerschap

Vernieuwing Dorpsraad

Verenigingsleven

Wonen in Zenderen

Duurzaamheid

Recreatie en Toerisme