RK Kerk

R.K. Parochie O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkgebouw: Hertmerweg 44, 7625 RH Zenderen

Pastor
Eef van Vilsteren
     
Pastoraal werker      
Anita Oosterik-Brunink   tel.  06-23082418

Parochiecentrum
Hertmerweg 46 (woonhuis achter het klooster) tel. 06-81730704

Openingstijden:  dinsdag van 14.00 uur - 15.00 uur
  donderdag  van 14.00 uur - 15.00 uur

Parochiebestuur
Het parochiebestuur vergadert in de regel op de tweede maandag van de maand.
Samenstelling bestuur:

NaamFunctieTelefoon

Pastor Eef van Vilsteren

Maria Verheijen-van Alst

Voorzitter

Vice-voorzitter

tel.

tel.

Vincent Kuipers Secretaris tel.
Ton Platel Penningmeester tel.
  Beheer gebouwen tel.
  Bestuurslid tel.

Kerk openen en sluiten
Harry Peper     tel. 074-2661308

Overlijden melden bij
Lidy Wolbers-Oude Lansink     tel.  074-2661844
  b.g.g.  06-44230572