Dorps-Ambitie-Plan

Dorpsavond 18 januari 2018 gaat niet door!!

Na een “brainstorming” met enkele “kartrekkers” is besloten om de geplande dorpsavond van 18 januari niet door te laten gaan. Er zijn twee avonden geweest om informatie te verzamelen en men vindt eigenlijk, dat er gestart moet worden.
De werkgroepen krijgen lijsten aangereikt met e-mailadressen en telefoonnummers, met elk een “kartrekker”. De groep probeert er meer leden bij te krijgen en gaan aan het werk met de aangereikte onderwerpen. Er zal een “tijdpad” uitgestippeld worden. Na verloop van tijd zal er een bijeenkomst zijn van de kartrekkers met het organisatiecomité om te vernemen hoe het proces verloopt. En er zal uiteindelijk weer een dorpsavond zijn met de presentatie van alle werkgroepen.
Op eerdere avonden: op 18 mei en op 7 november vorig jaar, is veel informatie “opgehaald” en uitgewerkt tot potentiële projecten (activiteiten). U heeft hier inmiddels info over ontvangen.

Het zal u bekend zijn, dat de actiegroep “Tegen de verbindingsweg” op dinsdagavond 16 januari a.s. een dorpsavond houdt bij Lutke Hulscher. En ook zal u bekend zijn, dat er vanuit de gemeente (een initiatief raadsvoorstel) een onderzoek wordt ingesteld naar de mogelijkheid van een eventuele oostelijke omleiding om Zenderen. Daarom is afgesproken om de werkgroep “Verkeer en Veiligheid” voorlopig even te ‘parkeren” en de resultaten van het onderzoek van de gemeente af te wachten.

Nogmaals: Ter info: de werkgroepen zijn:
1. Wonen in Zenderen
2. Duurzaamheid
3. Voorzieningen
4. Ondernemerschap, recreatie en toerisme
5. Vernieuwing dorpsraad, communicatie en verenigingsleven
6. Verkeer en veiligheid

Wil je wel verder meedenken in een werkgroep?? 
Laat het weten en meld je bij Henk Semmekrot, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 2663193

En dan alvast om te noteren:
op donderdagavond 15 februari is er een dorpsavond over het thema ”Mestverwerking in Zenderen”.
Deze avond zal geleid worden door Tom Jannink en Martine van Burgsteden.

Vriendelijke groet: Organisatie DP++

Dorps-Ambitie-Plan

Genoeg nieuwe ideeën: praat en doe mee!

DorpsplanPlusPlus

UITNODIGING 18 januari 2018 – Sindron om 19.30 uur

Zoals reeds eerder aangekondigd: er is op donderdag 18 januari a.s. weer een DORPSAVOND om een start te maken met het project Dorpsplan PlusPlus.
Op eerdere avonden: op 18 mei en op 7 november vorig jaar, is veel informatie “opgehaald” en uitgewerkt tot potentiële projecten (activiteiten).

Het doel van deze avond zal zijn:

 • helder krijgen waar de 6 werkgroepen als eerste mee aan de slag gaan,
 • extra mensen in de werkgroepen mobiliseren,
 • aanvulling en aanscherping van de activiteiten!!

We willen nu verder om de projecten ten uitvoer te brengen. Uiteraard weer samen met jullie! Graag bepalen we met jullie welke projecten we op onze vernieuwde dorpsagenda zetten. En we horen graag aan welke werkgroep en project jij graag zou mee willen denken.
Ieder is van harte welkom om de projecten scherper te stellen, de vervolgstappen te bepalen en op welke termijn uitvoering haalbaar en realistisch is.

De projecten die 7 november zijn geopperd:

 • Woonbehoefte inventarisatie
 • Structuurvisie
 • Zenderen energieneutraal in 2025: 50% en in 2030: 100%
 • Klussenbank, voor ondersteuning ouderen
 • Sindron, plek voor jong & oud
 • Haalbaarheid woonzorg in klooster
 • School behoud voor de toekomst
 • Ondernemers meer verenigen: eigen ondernemersvereniging? Of aansluiting BBO?
 • Zonnepanelen: verhuur dak, ondernemers zorgenvrij
 • Ruimte voor ondernemers
 • Twence ruimte geven voor duurzamer Zenderen
 • Vernieuwing dorpsraad
 • Elders inspiratie en info opdoen m.b.t. communicatie in het dorp
 • Behoeftepeiling communicatie
 • Gesprek met alle verenigingen, meer samenwerking
 • Rondweg
 • Trillingen en veiligheid rondom spoorlijn
 • Hondenuitlaat overlast
 • Onderhoud wegen en groen
 • Buurtwacht en brandpreventie
 • Kunstdorp Zenderen
 • Promotie Zenderen
 • Invulling/mogelijkheden kloosters

Kun je niet, maar wil je wel verder meedenken in een werkgroep?? Laat het weten en meld je bij Henk Semmekrot, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 2663193

Vriendelijke groet: Organisatie Dorpsplan PlusPlus

Dorps-Ambitie-Plan

Verslag vervolg van Dorpsplan PlusPlus

DorpsplanPlusPlus

Er waren ongeveer 25 mensen aanwezig: kartrekkers van de dorpsraad, bestuursleden en belangstellenden, die zich hadden opgegeven voor een bepaalde werkgroep. In een “sfeervolle ambiance” met beperkte verlichting in de kantine van ZV heette voorzitter Gerard Welberg iedereen van harte welkom en gaf hij een korte uitleg over de historie van het ontstaan van Dorpsplan++. Hij verwoordde, dat er op de dorpsavond van 18 mei jl. heel veel informatie is ‘opgehaald’ middels de post-its, die iedereen ingevuld en ingeleverd had. Vervolgens gaf Martine van Burgsteden met assistentie van Marijke Adams een uitleg over wat er nu belangrijk is voor Zenderen. Ze had daartoe alle gemaakte opmerkingen ( van de post-its) gerubriceerd over de 9 werkgroepen. Zo moest men proberen er 3 projecten uit te destilleren. Zo ontstond er een mix van groepen, die allerlei suggesties aandroegen.
Op het eind van de avond vertolkte een woordvoerder van elke groep de bedachte projecten of onderwerpen, die op deze wijze heel wat concreter werden. De bedoeling is nu, dat de kartrekkers van de werkgroepen meer leden proberen te werven. En uiteraard kan iedereen zich nog opgeven bij ondergetekende. In januari 2018 zal er weer een dorpsavond zijn in Sindron (waarschijnlijk donderdag 25 januari). Alle aanwezigen heel veel dank voor jullie inbreng!

Nogmaals de werkgroepen op een rijtje:
1. Wonen in Zenderen
2. Duurzaamheid
3. Voorzieningen, maatschappelijk vastgoed, incl. kerk, klooster
4. Ondernemerschap: economie, bedrijven, horeca
5. Vernieuwing dorpsraad: organisatie, communicatie, statuten
6. Communicatie: VOX, site van Zenderen
7. Verenigingsleven: activiteiten, samenhang, wat missen we?
8. Verkeer en veiligheid
9. Recreatie en toerisme

Vriendelijke groet: Henk Semmekrot,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorps-Ambitie-Plan

Het Dorpambitie plan is een vervolg op het Dorpsplan Plus. Dit alles met de blik naar de toekomst. Hoe moet Zenderen er in de toekomst uitzien? `Mijn Zenderen 2030`. Hiervoor zijn na reacties op een aantal stellingen diverse werkgroepen gestart. Zij gaan een uitwerking geven aan de toekomstvisie van Zenderen. Regelmatig zal hieronder verslag gedaan worden over de vorderingen.

Berichten Algemeen

Berichten Werkgroepen

Lees meer: Nieuws Dorpsplan PlusPlus

Dorps-Ambitie-Plan

Uitwerking van de stellingen

Op donderdag 18 mei jl. was er de dorpsavond in het kader van het vervolg op Dorpsplan Plus. Aan de hand van stellingen werden “de tongen losgemaakt” en konden de aanwezigen opmerkingen maken omtrent vier thema’s    Lees hier het verslag van deze avond.

Hieronder vindt u de uitwerking van de stellingen. Klik op een stelling voor de opmerkingen.

 Wonen / kwaliteit fysieke leefomgeving

 Voorzieningen

 Sociale samenhang / betrokkenheid

 Anders ...