Samenkomst bij Kruiswegstaties

Raad van Kerken Borne-Hertme -Zenderen
Datum: 2019-04-16 19:00

Locatie: Zusters Carmelitessen

Bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur

Op de dinsdagavond in de Goede Week, 16 april om 19.00 uur, organiseert de Raad van Kerken Borne-HertmeZenderen Muur staties2een bijeenkomst bij de kruiswegstaties aan de kloostermuur van het Carmelitessenklooster te Zenderen. We verzamelen buiten bij de ingang van het klooster en gaan vervolgens de veertien staties bij langs. Er klinken korte teksten en er is stilte en bij het wandelen naar een volgende statie zingen we samen.

De bijeenkomst sluiten we af in de kloosterkapel met een gebedsmoment.

Medewerking wordt verleend door pater Edgar Koning, zuster Josephine de Jong, pastor Anita Oosterik en dominee Johan Meijer.
Het adres is: Carmelitessenweg 1, Zenderen.

Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

 

DELEN