Pinksteractie Ned. missionarissen

MOV groep
Datum: 2023-05-20 - 2023-05-28

Locatie: Parochiekerk Zenderen

Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris 2023

Missionarissen en missionair werkers zijn er altijd voor de ander
Bent u er voor hen tijdens de Pinksteractie 2023?

week nederlandse missionarisWereldwijd zetten Nederlandse missionarissen en missionair werkers zich iedere dag in voor hun kwetsbare medemens. Eén keer per jaar zetten wij hen zélf in het middelpunt. Dat doen we tijdens de Pinksteractie van de Week Nederlandse Missionaris (WNM). Van 20 t/m 28 mei voert WNM campagne voor het welzijn van deze bevlogen en bezielde mannen en vrouwen, zodat zij zich kunnen blijven inzetten voor de ander. Onze steun is daarbij onmisbaar! Al vragen missionarissen zelf weinig, een steuntje in de rug kunnen zij heel goed gebruiken.

Op de zondag van Pinksteren is er een extra collecte voor dit goede doel. Ook kunt u uw bijdrage rechtstreeks overmaken op nummer
NL30 RABO 0171 2111 11 ten name van Week Nederlandse Missionaris.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Werkgroep MOV

 

 

 

DELEN