Met hartstocht voor de wereld

Karmel Zenderen
Datum: 2019-03-28 19:30

Locatie: Karmelietenklooster

De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd om stil te staan bij onze levenshouding en onze betrokkenheid op de wereld, die door Paus Franciscus in zijn encycliek ‘Laudato Si’, geduid wordt als ‘ons gemeenschappelijk huis.’ Een hartstochtelijke foto laud 211x300zorg voor de wereld, zegt de paus, wordt gevoed door motieven die uit de spiritualiteit voortvloeien. Wij willen ons laten inspireren aan de hand van wat de encycliek ons  aanreikt. De bijeenkomsten hebben een bezinnend karakter en beginnen telkens met een liturgisch moment ontsproten aan de encycliek.

Data:           Donderdagen 7, 14, 21 en 28 maart en 4 april 2019
Tijd:            19.30 - 21.00 uur
Plaats:        Karmelklooster Zenderen
Begeleiding: Herman Scholte - Albers
Kosten:       € 5,--  

 

Aanmelden noodzakelijk

Ga naar de website

 

 

DELEN