Afscheid Pastor E. Van Vilsteren

Parochie Zenderen
Datum: 2019-09-08 10:00

Locatie: Parochiekerk

Beste Parochianen,

Zoals eerder in de VOX aangegeven heeft onze pastoor, pater Eef van Vilsteren, bij het parochiebestuur aangegeven dat hij met emeritaat wil gaan, omdat hij volgend voorjaar 75 jaar hoopt te worden.

Zijn afscheidsviering zal zijn op zondag 8 september 2019 om 10.00 uur in onze kerk. Na deze viering zullen we in het zaaltje van het klooster onder het genot van een kopje koffie/thee met iets lekkers erbij, informeel afscheid van hem nemen. We nodigen alle parochianen van Zenderen hiervoor bij deze uit.

Intussen zijn wij in diverse gesprekken met de Karmel en het Bisdom Utrecht, bezig een goede opvolging voor hem te vinden.

Via deze weg willen wij dan ook nu meedelen dat wij inmiddels een brief van het Aartsbisdom Utrecht hebben ontvangen, waarin goedkeuring wordt verleend aan de benoeming van een nieuwe pastoor voor onze parochie, met ingang van 1 september 2019.

Zijn naam is Pater drs. A.J.M. van der Gulik O Carm. / pater Ton van der Gulik.

Wij zijn nog in gesprek met hem over zijn toekomstige werkzaamheden en taken. Dit doen wij in nauw overleg met onze pastoraal werker, mevrouw Anita Oosterik. Zodra mogelijk zullen wij u hierover informeren.

Wij hopen u hiermede voldoende te hebben ingelicht.

Het parochiebestuur van Zenderen.

 

DELEN