Bibliodrama: Vrouwen wijzen de weg

Karmel Zenderen
KarmelZenderen
Datum: 2019-11-09 09:30

Locatie: Karmelietenklooster

bibliodrama

In de Bijbel komen veel verschillende vrouwen voor soms, moedig, bang, of volgzaam, staan ze aan de oorsprong van bevrijdende bewegingen. Vrouwen die in weerwil van wat van hen verwacht werd, hun eigen weg gingen en zo Gods Scheppingswerk een nieuw spoor gaven. Kunnen ze ook ons op een ‘nieuw’ spoor zetten? .

In Bibliodrama komen je persoonlijke levensverhaal en de verhalen uit de Schrift bij elkaar. Spelenderwijs en interactief ontdek je hoe het Bijbelverhaal jouw verhaal belicht, en hoe jouw levensverhaal meespeelt in de uitleg van het Bijbelverhaal.

Data:           Zaterdagen: 12 en 26 okt., en 9 nov., 2019
Tijd:            9.30 - 12.00 uur
Plaats:        Karmelklooster Zenderen
Begeleiding: Frida Koopman en Herman Scholte Albers
Kosten:       € 15,-- voor drie bijeenkomsten.

 Aanmelden noodzakelijk

Ga naar de website

 

 

DELEN