Vredesbijeenkomst

Raad van Kerken Borne-Hertme -Zenderen
Datum: 2021-09-18 - 2021-09-26

Locatie: Dijkhuis

Vredesbijeenkomst in Borne

Raad van Kerken2Van 18 tot en met 26 september a.s. wordt door de landelijke organisatie “Pax” de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Zoals verwoord op de website vredesweek.nl/thema van vredesorganisatie PAX kent iedereen wel het gevoel er even niet bij te horen en te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze
stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Voor 2021 kiest PAX “Inclusief samenleven” als thema van de Vredesweek.

Om hier ook lokaal aandacht aan te besteden wordt in deze Vredesweek door de Raad van Kerken Borne e.o. op woensdag 22 september een vredesbijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst bestaat uit verschillende activiteiten en begint om 19.00 uur met een korte gebedsbijeenkomst in de Oude Kerk te Borne. Hierna zal de vredesbijeenkomst worden voortgezet met een wandeling met de vredesvlag naar de Stefanshof. Hier is de gelegenheid met elkaar in dialoog te gaan en is het mogelijk een persoonlijke vredeswens op een vredesduif te schrijven. Vervolgens gaat de activiteit verder met de vredeswandeling naar de Vredesboom bij de Oude Kerk waar een korte afsluitende bijeenkomst plaatsvindt. Hier kunnen dan ook de vredesduiven in de Vredesboom worden gehangen.

De lokale Raad van Kerken nodigt iedereen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze vredesactiviteit. Als u niet kunt of wilt deelnemen aan de viering maar wel aan de vredeswandeling dan kan dat natuurlijk ook; deze start omstreeks 19.20 uur bij de Doopsgezinde Kerk. Uiteraard kun je op ieder ander moment tijdens de wandeling aansluiten.


Raad van Kerken Borne, Hertme en Zenderen

 

 

DELEN