Wereldgebedsdag

Categorie
Vrouwen van Nu
Datum
2019-03-01 19:30
Locatie
Zusters Carmelitessen

Wereldgebedsdag 1 maart

Vrouwen van Nu i..s.m. de dames van de KPV nodigen u uit om vrijdag 1 maart a.s. samen Wereldgebedsdag te vieren,
Aanvang 19.30 uur.
Deze dienst vindt plaats in het slotklooster van de Carmelitessen te Zenderen,
De dienst staat onder leiding van ds. Johan Meijer.
Een viering uit Slovenie, Welkom, God nodigt je uit!

Belangstellende zijn altijd van harte welkom.