Mystieke tekstlezing

KarmelZenderen
Categorie
Karmel Zenderen
Datum
2020-02-20 14:15
Locatie
Karmelietenklooster

Wij lezen samen teksten van geestelijke schrijvers van vroeger en nu en stellen ons de vraag op welke manier ze met ons eigen leven te maken hebben. Mystiek Leven
Een vraag, die verrassende en verhelderende antwoorden oproept en bijzondere inspiratie geeft.
Het boek van Kick Bras, Mystiek leven, levenslessen in mystieke teksten is voor ons de leidraad.

Er zijn twee parallelle groepen.

Dag(deel):   donderdagmiddag  20 februari 2020
Tijd:            Groep 1: 14.15 - 16.15 uur o.l.v. Paula Tielemans
                   Groep 2: 14.30 -16.30 uur, o.l.v. Tjalling van Balen
Plaats:       Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding: Tjalling van Balen  of Paula Tielemans
kosten:       € 5,-- per keer, of € 50,-- voor 10 bijeenkomsten.

Aanmelden:

Ga naar de website