Inleiding in de psalmen

KarmelZenderen
Categorie
Karmel Zenderen
Datum
2019-11-07 19:30
Locatie
Karmelietenklooster

 

Inleiding in de psalmen: Naderingen van GodPsalmen2019

Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen.
Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige omgeving. Je stelt je bloot aan Wezer die ieder uitnodigt te gaan leven.
Soms gebeurt er een wonder. Niet langer nader ik, maar de Oneindige trekt mij en nadert mij.
Grote vreugde overkomt mij. Mijn naderingen worden Gods naderingen.

 

Data:            donderdag 24 okt., 7 en 21 nov. 2019
Tijd:              19.30 - 21.15 uur
Plaats:          Karmelietenklooster Zenderen
Begeleiding: Paul Reehuis psalm 15, 24 oktober
                      Anne-Marie Bos psalm 65, 7 november
                      Kees Waaijman psalm 40, 21 november
Kosten:        € 5,--

Aanmelden noodzakelijk

Ga naar de website