Johannus van het kruis ...

KarmelZenderen
Categorie
Karmel Zenderen
Datum
2020-02-22 10:30
Locatie
Karmelietenklooster

Johannus van het kruis. Geestelijkl Hooglied

Waar heb jij je verborgen,
Geliefde, en mij liet je in zuchten achter?
Als het hert ben jij gevlucht,
terwijl je mij getroffen hebt;

Geestelijk Hooglied jou naroepend was ik heen, en jij was gegaan.

De Spaanse mysticus Jan van het Kruis( 1542-1591) is een groot kenner van de diepten van de menselijke ziel in haar godsverhouding. Daarom is hij ook een van de beste leermeesters voor mensen die zoeken hoe hun weg te vinden met God en Gods weg met hen.

Geïnspireerd op het Bijbelse Hooglied beschrijft Jan van het Kruis in het Geestelijk Hooglied de weg die een ziel gaat als zij geraakt is door de liefde van God. Op haar zoektocht in deze liefde wordt zij steeds meer uit haar beelden en ideeën over God weggetrokken, om uiteindelijk tot rust te komen in de Beminde.

We lezen gedeeltes uit het gedicht en het bijpassende commentaar, om te ontdekken wat het kan betekenen voor onze eigen zoektocht.

Data:          Zaterdagen: 8 en 22 februari 2020
Tijd:            10.30 - 15.00 uur
Plaats:        Karmelklooster Zenderen
Begeleiding: Hettie Berflo
Kosten:       €20,00 voor twee bijeenkomsten.

Aanmelden:

Ga naar de website