Sobere Solidariteitsmaaltijd

Raad_van_Kerken6
Categorie
Raad van Kerken
Datum
2020-03-06 18:00
Locatie
de Potkaamk

Sobere Solidariteitsmaaltijdsobere maaltijd2

Wanneer:   Vrijdag 6 maart
Waar:          in “de Potkaamk”
Hoe laat:    ’s avonds van 6.00 uur tot 7.00 uur
Thema:      “Verwondering”

De Vastentijd, ofwel de 40-dagentijd, staat weer voor de deur.
In de vastentijd staat ons rust en stilte voor ogen.
Dit in dikke tegenstelling met de drukte, die Carnaval met zich meebrengt.
Levenswaarden als ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen e.d. worden in en door de Vastentijd bij ons op geroepen.
De 40-dagentijd leent zich er uitermate goed voor om bij die levenswaarden stil te staan en er aandacht aan te besteden, als men dat wil althans.
Nog mooier is het, als we in het gewone dagelijkse leven de daad bij het woord kunnen/willen voegen.

Wist U, dat het woord Vasten komt uit het oud-Nederlands en dat de oorspronkelijke betekenis is: “Jezelf vastmaken aan” ofwel “jezelf verbinden met”.
Je vastmaken of verbinden met medemensen, met hen, die je nodig hebben, hetzij dichtbij of ver weg, dat werd bedoeld.

De weg van ingetogenheid, soberheid, solidariteit, mededogen, kan een goede weg zijn om ons te verbinden met hen.
Een kleine, eenvoudige poging om dit samen te doen is de “Sobere Solidariteits Maaltijd”, die de Raad van Kerken al jarenlang in Borne in de 40-dagentijd” organiseert.
Wat dat is?
Kort gezegd: “Een maaltijd op water en brood,” zo sober als het maar zijn kan. Maar al etende praten de deelnemers samen over een aangereikt thema. Dit wel in alle vrijblijvendheid.

Dit jaar wordt dit samenzijn gedragen door het thema: “Verwondering”.
Al in “den beginne” verwonderde de mens zich over de prachtige Schepping. En nog verwonderen velen zich over de natuur en het leven ons gegeven.
Onlangs stond ergens te lezen: “Als een mens zich niet meer kan verwonderen, droogt hij op, raakt hij verveeld, ziet hij alleen maar kille werkelijkheid.” Dus best goed om zich te verwonderen.
Gezamenlijke verwondering kan verbinding tot stand brengen en ons oproepen het leven samen mooier te maken.

U wordt van harte uitgenodigd voor de Sobere Solidariteitsmaaltijd
op vrijdag 6 maart a.s. van 6.00 uur tot 7.00 uur n.m.
in de “Potkaamp” Potkampstraat 11 te Borne, bij de Oude Kerk van de protestantse gemeente Borne.

Namens de Raad van Kerken Borne, Hertme, Zenderen
Zr.Josephine van Amersfoort