Dorpsraad

Bestuur 2019

De Dorpsraad van Zenderen is opgericht op 6 april 1979 onder de naam: Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen. Het doel en de werkwijze van de Stichting is vastgelegd in notarieel bekrachtigde Statuten. De bestuursleden (= de leden van de Dorpsraad) zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel.

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Zenderen op maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied, op ruimtelijk en infrastructureel gebied en op het gebied van duurzaamheid en milieu. Belangrijkste doel van de Dorpsraad is het instandhouden en versterken van de leefbaarheid van Zenderen (inclusief het buitengebied). Daartoe treedt de Dorpsraad veelal op als intermediair tussen de overheden (gemeente Borne en provincie Overijssel) en de Zenderense gemeenschap. De samenwerking met de gemeente Borne is vastgelegd in een bestuursconvenant. De Dorpsraad onderhoudt intensief contact met vertegenwoordigers van de gemeente. Zo is er jaarlijks een overleg van de Dorpsraad met het (meestal) voltallige College van B en W. De Commissies en de Werkgroepen zijn in hoge mate zelfstandig en hebben/ontwikkelen ieder hun eigen externe contacten.

P1010657De Dorpsraad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een PR-functionaris.
De voorzitters (kartrekkers)van de onderstaande commissies zijn eveneens lid van de dorpsraad:
1. Wonen
2. Voorzieningen
3. Cultuur en Recreatie
4. Verkeer en Veiligheid
5. Duurzaamheid
en nog de contactfunctionarissen van de clusters “Ondernemers” en “Sport en Verenigingen”:
ze houden contact met hun achterban, maar niet d.m.v. een commissie.

Vanaf 11 juli ’19 is het bestuur als volgt samengesteld:

  Taak   / Namens
Mobiel Telefoon
Jan Kruidenier Voorzitter  06-11269271  0748528929
Jeanine Mulder werkgroep Voorzieningen en Zorg    
Leon van Dienst Secretaris    
Vacant Penningmeester /PR    
Huub Welberg Duurzaamheid    
Martijn Wijnstra Wonen in Zenderen    
Martijn Jansen Werkgroep Landbouw en Ondernemers    
Vacant Cultuur en Recreatie    
Henk Hoek Verkeer en Veiligheid    
Vacant Werkgroep Sport en Verenigingen    

De Dorpsraad maakt gebruik van adviseurs, zij dragen geen bestuurlijke verantwoordelijkheid; zij adviseren de Dorpsraad gevraagd en ongevraagd over alle (potentiële) onderwerpen.

Onder “de paraplu “van de Dorpsraad opereren de werkgroepen:

  • Werkgroep Kloosterpad Zenderen, contactpersoon: Lies Maathuis: (tel: 074-2663638))
  • Werkgroep AED Zenderen: contactpersoon: Riet Beijen (tel: 074-3841877)
  • Werkgroep website Zenderen: contactpersonen: Jan Verheijen (tel: 074-2664594) en Ben Oude Nijhuis (tel: 074-2670287)
  • Werkgroep Openbaar Groen: contactpersonen: Jos Wolbers (tel: 074-2661844) en Lies Maathuis (tel: 074-2663638)
  • Om het dorp verder te verfraaien onderhouden vrijwilligers de bloembakken die bij de invalswegen en in het centrum van Zenderen staan opgesteld. Contactpersoon hiervoor is mevr. Lies Maathuis.

P1010656 De Dorpsraad vergadert ten minste eens per twee maanden op de tweede donderdagavond in Sindron.
Wanneer u uitgenodigd wilt worden of iets hebt in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.

 

Organisatie Dorpsraad:

Organisatie Dorpsraad

 

 

Organisatieschema

 

 

 

 

Algemeen

 Home

Nieuws

  Dorps(p)raad januari
  Dorps(p)raad mei
  Dorps(p)raad april
>> meer nieuws

 

Nieuws thema