Dorpsraad

Vernieuwing Dorpsraad

De Dorpsraad is in 1979 opgericht als Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen, eigenlijk met als voornaamste doel een overdekte sportaccommodatie voor elkaar te krijgen en overleg te voeren met de gemeente als vertegenwoordiging van Zenderen.
In 1989 zijn er nieuwe statuten gemaakt. De grootste verandering was dat de dorpsraad een afspiegeling moest zijn van de inwoners van Zenderen . Er is toentertijd gekozen voor het maken van clusters van verenigingen, bijv. sport- of vrouwenverenigingen. Elk cluster stuurt een afgevaardigde naar de Dorpsraad. Binnen de clusters zorgt men voor opvolging als iemand afscheid neemt. Uit de groep leden wordt een dagelijks bestuur gekozen.
Al die jaren heeft de Dorpsraad geprobeerd zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van Zenderen.
Enkele punten zonder volledig te willen zijn: realisatie van plan Oosterveld, reconstructie Hoofdstraat met rotonde, realisatie Sindron, plannen Azelerbeek, mede-initiator van het Kloosterpad, kunstroute, bloembakken, website, kerstversiering, wandelpaden. Voorkomen van een regionaal industrieterrein op de Zendersche Esch, meedenken over de verkeerssituatie in Zenderen. We zijn betrokken geweest bij de voorbereiding van de Postcodeloterijviering, ontwikkelingen Elhorst -Vloedbelt. We hebben meegedacht met alle zaken die vanuit de gemeente Zenderen aangingen, etc, etc.

Waarom vernieuwen?
1. Niet alle oorspronkelijke verenigingen bestaan nog, in bijna 30 jaar kan er veel veranderen.
2. Veel mensen willen niet lange tijd gebonden zijn aan bestuurswerk.
3. Veel mensen willen zich graag inzetten voor Zenderen maar dan in duidelijk afgebakende werkgroepen, zo leert ons het Dorpsplan Plus Plus.

Het huidige bestuur heeft al een voorschot genomen op de a.s. vernieuwingen door de plekken van vertrekkende leden niet op te vullen.
Op de vergadering van 6 september nemen Jos Wolbers na 20 jaar, Ed Mossel na 23 jaar en ondergetekende na ruim 29 jaar afscheid van de Dorpsraad. Omdat we in een overgangsfase zitten is het van groot belang dat er een krachtig kernbestuur overblijft dat na de vernieuwing, zo gewenst, taken kan overdragen.

We zijn erg blij dat we erin geslaagd zijn een sterke bestuurder te vinden, die voor een aantal jaren de taak van (interim) voorzitter op zich wil nemen, in de persoon van Jan Kruidenier. Jan woont nu een aantal jaren op erve Escher en heeft tijdens Dorpsplan Plus Plus veel indruk op ons gemaakt met zijn inbreng. In zijn werkzame leven heeft Jan vele processen begeleid. Hij heeft het volledige vertrouwen van de hele Dorpsraad. Jan zal zich binnenkort nader introduceren.
Hoe de werkwijze wordt van de nieuwe Dorpsraad en hoe de procedures zullen zijn wordt z.s.m. bekendgemaakt door de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. Ook in de toekomst kunnen we niet zonder de inbreng van alle Zendernaren, kom naar de dorpsvergaderingen of sluit u aan bij de ruim 40 mensen in de diverse werkgroepen. Of stel u kandidaat als bestuurslid.

Bij deze wil ik Jos Wolbers en Ed Mossel bedanken voor hun enorme inzet voor Zenderen. Als laatste wil ik u/jullie bedanken, dat ik me ruim 29 jaar, via de Dorpsraad, heb mogen inzetten voor ons mooie Zenderen. Ik wil langs deze weg ook mijn vrouw Hermien bedanken; zonder haar steun was het niet mogelijk geweest dit werk te doen.
Tot ziens in het dorp of op een van de Dorpsavonden.

Vertrekkend voorzitter van de Dorpsraad Zenderen,
Gerard Welberg

DELEN