Dorpsraad

Overzicht “HIGH-LIGHTS” 2018

Januari:
Begin januari 2018 gaan er vage berichten door het dorp over de vermissing van voormalig plaatsgenoot Frans Mistrate Haarhuis. Uiteindelijk zou hij op zaterdag 13 januari in een vijver gevonden worden. Op 4 januari brengt het d.b. van de dorpsraad een bezoek aan Tom Jannink en Marine van Burgsteden in Bentelo (Bureau Eeckhof). Het verdere verloop van DP++ en het probleem van de mestverwerking worden nader besproken. Van de voormalige Stichting Sindron krijgen we bericht, dat er een positief saldo is overgebleven inzake de afwikkeling van Stichting Sindron. Ook de dorpsraad kan een bijdrage tegemoetzien. Op 12 januari kopt de TC/Tubantia dat de Raad van State zich binnen enkele weken weer zal buigen over de nieuwbouw bij de Zwanenhof (het zorghotel). Op vrijdag 5 januari overlijdt Hans ter Brugge en op maandag 8 januari worden we opgeschrikt door de plotselinge dood van Jan ter Keurs, die jarenlang zich ingezet heeft als lid van de dorpsraad voor de belangen van de inwoners van Zenderen. Irene Houthuys (van VPRO-radio) neemt gesprekken op met talrijke mensen uit ons dorp voor een radio-uitzending, die in maart 2018 zal worden uitgezonden. Borne doet pogingen om de regie terug te krijgen over de mestvergister. Op dinsdagavond 16 januari is er een geslaagde avond “Actie tegen de Verbindingsweg” bij Lutke Hulscher, er zijn wel 150 belangstellenden, ook mevr. Houthuys is aanwezig en maakt opnamen. Op woensdag 17 januari brengt een delegatie van de dorpsraad op uitnodiging van dhr. Staudt een bezoek aan De Scholtenhof. Op donderdag 18 januari houdt de dorpsraad haar jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst in het Sindron. We waren eind vorig jaar al uitgenodigd om dit ten huize van Jan ter Keurs te doen, vanwege zijn afscheid van de dorpsraad. Helaas, Jan ontviel ons eerder. We namen verder in de vergadering afscheid van Greet Oude Aarninkhof en van Riet Boomkamp. Jarenlang was Riet penningmeester van de dorpsraad. Renate Everlo zal vanaf nu haar taak overnemen. Op zondag 21 januari worden we door Lies Maathuis op de hoogte gesteld van de vreselijke plunderingen in de Mariakapel op de Zendersche Esch. Enkele bekende Zenderense bedrijven gaan helaas failliet. Op het eind van de maand heropent de voormalige Theresiakerk van Borne als gezondheidscentrum: “De Poort van Borne”. En Zenderen gaat de barricaden op als protest tegen de verbindingsweg. Steeds meer wordt er door de actiegroep op gehamerd, dat het verkeersprobleem Zenderen een regionaal en geen lokaal probleem is.

Februari:
Op vrijdag 2 februari vindt er een voorbereidend overleg plaats van het d.b. van de dorpsraad met Tom Jannink en met Martin Verbeek. De laatste zal de a.s. discussieavond over de mestverwerking op donderdag 15 februari gaan leiden. Op vrijdagavond 3 en zaterdagavond 4 februari zijn de gala-avonden: Prins Tom (Schothuis) en adjudant Nico (Pol) regeren over carnavalsdorp Zenderen. Op dinsdag 6 februari wordt er door de Actiegroep “Verbindingsweg NEE” een petitie met handtekeningen aangeboden aan de raad van Borne. Daarna is er een d.b. vergadering ten huize van voorzitter Gerard Welberg. Op woensdag 7 februari bespreekt een delegatie van de dorpsraad met Aveleijn enkele leuke activiteiten voor ouderen i.v.m. besteding van de gelden Stichting Sindron. Op zondag 11 februari trekt er weer een fraaie carnavalsoptocht door het dorp! “BorneBoeit” kopt: “Het Dolle Doarp viert feest”! Op donderdag 15 februari is er de dorpsavond over “Mestverwerking”. Grote opkomst, een verrassende uitslag van het onderzoek met smartphones naar de mening van de aanwezigen, maar discussie over de representativiteit van het onderzoek blijft. Op donderdagavond 22 februari is er een inloopavond op het gemeentehuis met inzage in het tracé van de verbindingsweg. De actiegroep “Verbindingsweg NEE” houdt weer een stil protest met borden “Nee, geen Verbindingsweg” bij de ingang van het gemeentehuis. In de laatste week van februari wordt het flink koud. Ook het CDA Overijssel (Statenfractie) pleit voor maatregelen om de verkeersveiligheid in Zenderen te verbeteren. De Kringloopwinkel neemt zijn maatschappelijke taak in Borne serieus: opnieuw stelde het bedrijf een flink bedrag beschikbaar voor het beheer en onderhoud van AED’s. Ook de werkgroep AED in ons dorp mag meeprofiteren.

Maart:
In het eerste weekend van maart komt er een eind aan een “ijzige-kou periode”, waarin de ijsbaan ruim 3 dagen open was. Op maandag 5 maart vergadert de werkgroep AED weer. Ook op maandag 5 maart wordt duidelijk, dat de gemeente de kleine verbouwing in Sindron gaat betalen (voor kantoor- en opslagruimte). De actiegroep “Verbindingsweg NEE” reist af naar Zwolle om daar een petitie met handtekeningen aan te bieden aan de leden van Provinciale Staten. Op zaterdag 10 maart is weer NL-Doet dag: vrijwilligers steken overal de handen uit de mouwen, o.a. in de Kloostergaarde. De TC/Tubantia kopt: “Kloostertuin krijgt iets van oude glorie terug”. Op woensdag 14 maart is er het lijsttrekkersdebat i.v.m. de komende gemeenteraadsverkiezingen bij Lutke Hulscher. In het kader van de week Zorg en Welzijn is Radio 5 op 15 maart tussen 14.00 en 16.00 uur te gast bij Buurtsuper Sindron. Even later, ook op donderdag 15 maart, is heel Zenderen onder de indruk van het dramatisch ongeluk, dat Leo Pots (pas gepensioneerd leerkracht van onze basisschool) is overkomen. Ook op 15 maart vergadert de dorpsraad weer (het a.b.). Jos Wolbers geeft te kennen, dat hij i.v.m. gezondheidsklachten liever geen vicevoorzitter meer wil zijn. En …we nemen aan het eind van deze vergadering afscheid van Bert Schoon, die jarenlang in de dorpsraad het Oranjecomité en de carnaval vertegenwoordigde. Op dinsdagavond 20 maart krijgt de dorpsraad een mooie rondleiding en presentatie in de “Sportvoedingswebshop/horlogezaak” in het voormalig pand “van Iersel Schoenen” aan de Hoofdstraat. Op woensdag 21 maart kan iedereen stemmen voor de gemeenteraad. Na het faillissement opent Bistro Weleveld opent haar deuren weer, niet alleen voor golfers. Op zaterdag 24 maart wordt in het programma Argos op Radio 1 het klankbeeld uitgezonden, dat mevr. Irene Houthuys gemaakt heeft van het “reilen en zeilen” in Zenderen. Een mooie uitzending! Op donderdag 29 maart is de installatie van de nieuwe raad. In Zenderen beginnen de tafelgesprekken met groepen belanghebbenden over de toekomst van Elhorst/Vloedbelt.

April:
Op woensdag 4 april is er weer een bijeenkomst van de werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad”. Een dag later, op donderdag 5 maart, is er weer een “tafelgesprek” over de toekomst Elhorst/Vloedbelt met de omwonenden. Ook Eelerwoude, een instantie voor landschapsinrichting, is aanwezig: Totaal aanwezig: ca. 20 mensen. Op de vraag van ondergetekende aan de OVKK (Overijsselse Vereniging van Kleine Kernen) hoe de meeste dorpsraden zijn samengesteld, reageerde Kor Pollema van de OVKK met het advies om eens contact op te nemen met de nieuwe voorzitter van de OVKK, Roy de Witte, ook jonge wethouder in Tubbergen en inwoner van Manderveen. Op woensdag 11 april is er in Sindron een bijeenkomst van dorpsraad, gemeente en Aveleijn over de nieuwe gebruikersovereenkomst voor Sindron. Het d.b. van de dorpsraad vergadert weer. In april is er weer halfjaarlijks “groen-overleg” met de gemeente (Jos Wolbers en Lies Maathuis nemen daar namens de dorpsraad/gemeenschap aan deel). Op donderdag 12 april is er een gezellig treffen voor alle inwoners in Sindron: Bram en Riky Steenhagen vertonen de film over Zenderen vroeger en Aveleijn zorgt voor koffie, gebak en een lekkere lunch. Op 25 april is er een inloopavond over de plannen Elhorst/Vloedbelt in De Zwanenhof. De provincie, de gemeente en Twence zijn aanwezig. Er is veel belangstelling. Een dag later, op donderdag 26 april, is er weer de traditionele lintjesregen. In Borne zijn er 9 gedecoreerden, waaronder onze eigen Harry Peper.

Mei:
Op 4 mei is bij de oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de traditionele en sfeervolle dodenherdenking. Op woensdag 16 mei is er overleg van de werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad” met Tom Jannink en Roy de Witte. Kernbegrip: weten wat het ‘DNA” van je dorp is. Op donderdag 17 mei wordt het nieuwe college van Borne geïnstalleerd: er verandert niet zo veel. Op Tweede Pinksterdag, op maandag 21 mei, is er weer de succesvolle Sportdag/tevens Familiedag van ZV. Op donderdag 24 mei houdt het a.b. van de dorpsraad weer vergadering. Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel geven te kennen graag na de zomervakantie te willen stoppen met hun werkzaamheden voor de dorpsraad. Op 6 september zal er een “interim-bestuur” aantreden. Rond 24 mei werd Jan Kruidenier benaderd of hij Gerard zou willen opvolgen als “interim-voorzitter” van de dorpsraad. Jan antwoordde positief! Ook kwam in deze vergadering de wens van de werkgroep Kloosterpad tot verbreding van het fiets/wandelpad Berg/Baken aan de orde. Op vrijdag 25 mei opent burgemeester Welten het nieuwe crematorium van Borne, gevolgd door een drukke open dag, de dag daarna. Op 26 mei meldt de TC/Tubantia: de bouw van het zorghotel kan gewoon doorgaan, de buren worden opnieuw in het ongelijk gesteld.

Juni:
De TC/Tubantia kopt op 1 juni: “Zenderen is het wachten nu beu”(Reactie verbindingsweg). Wanneer komt de reactie op de ingediende petitie met handtekeningen op 7 februari jl.? Er worden voor september weer acties aangekondigd: o.a. uitdelen briefkaarten, zodat ook omliggende gemeenten gewezen wordt op de overlast in het dorp. De definitieve herinrichting van de woonwijk Erve Escher/ Erve Timmerman was een lang gekoesterde wens van de bewoners en wordt uitgevoerd. Bij de afwerking van de Azelerbeek waren aanvankelijk wat bedenkingen, maar later zou het zich toch positief ontwikkelen. Op maandag 4 juni vergadert de werkgroep AED weer. Op donderdag 7 juni is er weer overleg in Bentelo over de voortgang DP++. De gemeente laat weten, dat bij iedereen die in Borne een kavel koopt voor een nieuw te bouwen huis of bedrijf er binnenkort een brief in de bus valt: vanaf 1 juli 2018 is er geen gasaansluiting meer mogelijk. Op donderdag 14 juni is er weer overleg van de stuurgroep DP++ (kartrekkersoverleg) om de voortgang van de werkgroepen te monitoren. De achterburen van zorghotel Azelo eisen dat er een bouwstop wordt opgelegd aan De Zwanenhof. Op woensdag 27 juni is er een avond over de toekomst van Elhorst/Vloedbelt, georganiseerd door de gemeente. De gemeente wil de inwoners van Zenderen laten meepraten over de toekomst van het gebied. Wethouder Kotteman zegt: “Niet alleen de lasten, maar ook de lusten voor de inwoners van Zenderen”. “Als de installatie voor mestvergisting in Zenderen er komt, moeten we ervoor zorgen, dat de samenleving ervan profiteert”. Op 28 juni vergadert het d.b. weer in het Sindron.

Juli:
Op zondag 1 juli wordt in heel Twente de felle brand bij Twence opgemerkt. Op dinsdag 3 juli bezoeken Ed Mossel en ondergetekende de raadsvergadering in Borne. De verdeeldheid in de raad over de mestverwerking blijft. De discussie over de mestvergister blijft. Op zaterdag 14 juli is er hier bij ZV een kampioenschap NK horlogegooien, georganiseerd door Rogier Koershuis van Kish.nl, horlogewebshop. Op donderdag 19 juli geven Provinciale Staten groen licht voor de PIP (Provinciaal Inpassings Plan). “Zwolle drukt de vergister door”, zo kopt de krant. De tegenstanders van de mestvergister blijven onder leiding van Ed Mossel strijdbaar. Op dinsdag 24 juli is er een inloopavond bij Sindron, georganiseerd door Twence i.v.m. de P.I.P. Er zijn bijzonder weinig Zendernaren aanwezig. Eind juli gaat ook de politiek zich verbazen over de onrechtmatige horeca-activiteiten op golfbaan Weleveld. Verder…vakantie…wat een pracht zomer!! (Helaas te droog!)

Augustus:
Nog steeds vakantie…maar de Zenderense perikelen gaan gewoon door. Op 1 augustus komt de werkgroep “Vernieuwing dorpsraad” weer bij elkaar. Hoe moet het worden? Misschien eens horen hoe de carnaval (“Doldraejers”) haar organisatie heeft staan. Dinsdag 7 augustus is de warmste dag van de hete zomer: 36 graden! De actiegroep “Verbindingsweg NEE” timmert weer aan de weg: “Schrap de geplande verbindingsweg, leg een rondweg om Zenderen aan en haak aan bij de werkzaamheden aan de A1 en de A35”. Zelfs in vakantietijd laat Ed Mossel van zich horen: In de TC/Tubantia haalt journalist Leo van Raay zijn woorden aan: “Koehandel met een strontfabriek”. Op maandag 20 augustus worden onder leiding van Marcel Wielinga (gemeente) alle partijen, die betrokken zijn bij de wegenstructuur van Zenderen (Actiegroep, dorpsraad en werkgroep verkeer) bijgepraat over standpunten i.v.m. het aanstaande bezoek van de provincie op 5 september a.s. De eigenaar van Al Capone vindt de praktijk van bistro Weleveld oneerlijke concurrentie. Op woensdag 29 augustus wordt er wederom gepraat door de werkgroep “Vernieuwing dorpsraad”. Op vrijdag 31 augustus zijn de Bornse Courant en Borne Boeit afzonderlijk van elkaar te gast in Sindron voor een persgesprek met de drie “zwaargewichten”, die afzwaaien: Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel.

September:
Op dinsdag 4 september houdt de actiegroep “Verbindingsweg NEE” een briefkaartenactie om vooral aan te tonen dat er meest inwoners uit omliggende gemeentes in de dagelijkse files staan. Op woensdag 5 september komt de Statencommissie van de provincie hier in Sindron op bezoek, samen met regiobestuurders om de verkeersproblematiek Zenderen te bespreken. Jan Kruidenier treedt voor de eerste keer in de openbaarheid als interim-voorzitter van de dorpsraad (Klasse, Jan!). Op donderdag 6 september is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. Op de vraag van de redactie of de VOX een plek kan krijgen “onder de paraplu” van de Dorpsraad (net als de werkgroepen Kloosterpad en AED) reageren we positief. We nemen afscheid van Gerard Welberg, Jos Wolbers en Ed Mossel, die jarenlang een actieve bijdrage geleverd hebben aan het behartigen van de belangen van de inwoners. Op dinsdag 11 september spreekt Ed in bij het Politiek Beraad in de raad. Hij adviseert daarbij de gemeente om ook een zienswijze in te dienen. Op woensdag 12 september overlijdt de oudste Karmeliet ter wereld in het klooster van Zenderen: pater Constant Dölle, 102 jaar oud (ook de oudste inwoner van Zenderen). Op donderdag 13 september brengen Jan Kruidenier en ondergetekende een bezoekje aan notaris Kuhlmann in Borne. Dit i.v.m. de komende “transitie” van de dorpsraad. Op 15 september meldt TC/Tubantia: “Raad van State kritisch over omvang zorghotel”. Op maandag 17 september gaat ondergetekende met Vincent Kuipers en Lies Maathuis naar het gemeentehuis om te praten over de aanvraag van de werkgroep Kloosterpad (en van de dorpsraad) tot verbreding/verharding van het fiets/wandelpad naar de Mariakapel. In het Politiek Beraad van dinsdag 18 september is de conclusie: geen bistro in het golfclubhuis. Op donderdag 20 september is er een infoavond bij het Seminar over zonnepanelen: Buurkracht. Het faillissement van restaurant De Kloostergang komt in het nieuws. Een dag later, op vrijdag 21 september, gaan Jan Kruidenier en ondergetekende naar een overleg in het gemeentehuis over DP++ met Tom Jannink, Marco Moddejonge (gemeente) en Margreet Hogenkamp (provincie). Misschien komen we in aanmerking voor een mooie subsidie. Borne beraadt zich op een hoger beroep tegen de plannen voor Elhorst/Vloedbelt. Op maandag 24 september komt de werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad” weer bij elkaar. Stefan Mossel en Gerben Besselink vertellen het een en ander over de organisatiestructuur bij de carnaval. Op woensdag 26 september heeft de Ondernemers Vereniging Zenderen (OVZ) een eerste bijeenkomst.

Oktober:
Op woensdag 10 oktober komt de stuurgroep DP++ (kartrekkers van de werkgroepen) weer samen om te vernemen van elkaars vorderingen. Op donderdag 11 oktober vergadert het a.b. van de dorpsraad weer. Wijkagent Stefan Kamp is te gast en Jan Kruidenier leidt voor het eerst als interim-voorzitter de vergadering van de dorpsraad. Op vrijdagmiddag 12 oktober is er in een lekker zonnetje de opening van de stiltetuin met labyrint in het Patersbos. Pater Edgar Koning leidt de genodigden rond, waarna het tijd is voor een gezellig drankje en hapje. Naar aanleiding van een subsidie-aanvrage bij de provincie komen we (Marijke Adams en ondergetekende) in gesprek met dhr. Hans Oude Alink, Procuur Ned. Prov. Karmelieten. Dit gesprek over de toekomst van de kloosters vindt plaats op woensdag 17 oktober in het Kulturhus te Borne. Rond deze tijd wordt ook bekend, dat de Commissie M.E.R. graag meer informatie van Twence wil omtrent de milieueffecten van de mestvergister. Verder melden de media, dat het niet zo goed gaat met Sindron (de buurtsuper en het activiteitencentrum). Bornenaren tussen 67 en 76 jaar krijgen eind oktober een uitnodiging van Borne Sport om mee te doen aan De Actieve Ontmoeting. Ondergetekende neemt contact op met “Succes Signs” voor de belettering en lay-out van de borden met goede wensen, die de dorpsraad wil gaan plaatsen bij de “Fairybells”(kerstverlichting).

November:
Op donderdag 1 november is er in Sindron het overleg van onze dorpsraad met de dorpsraad van Hertme. Op zaterdag 3 november is er een druk open huis bij “Het Spanjaard”, het voormalige gebouw van Woonbeheer, waar Building Design van Zenderen uit naar toe is verhuisd. Op zondag 4 november is er weer Kloosterpad, het is heel druk, wel 600 deelnemers werden er geteld. In de krant van 7 november staan John Mentink en Tom Hilderink met blije gezichten: bijna 40 ondernemers zijn al lid van de nieuwe ondernemersvereniging in Zenderen. Op donderdag 8 november kunnen we de borden ophalen bij Succes Signs. Mooi resultaat! In het weekend van 10 en 11 november kunnen er weer abonnementskaarten worden afgehaald voor ijsbaan “t Hag”. Op dinsdag 13 november bestaat Sindron met beheer door Aveleijn precies 1 jaar. ’s Avonds vergadert het d.b. bij ondergetekende thuis. Ook op dinsdag 13 november komt Bistro Weleveld aan de orde in de gemeenteraad: wel een clubhuis, maar geen openbaar restaurant. In de krant van 19 november lezen we, dat de 3 voorstellen voor een randweg om Zenderen (5A, 5B en C, de oostelijke variant) alle 3 worden opgenomen in de MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport). Op maandag 26 november is er weer een bijeenkomst van de werkgroep “Vernieuwing Dorpsraad”, dit keer bij Jan Kruidenier thuis. Ook houdt de ondernemersvereniging Zenderen haar eerste officiële bijeenkomst in ’t Rigtershoes. O.a. burgemeester Welten en conferencier Thijs Kemperink zijn aanwezig. Eind november wordt duidelijk, dat de Verbindingsweg te duur wordt. De kosten moeten gedrukt worden en de plannen worden aangepast. Vanaf 30 november is Zenderen een restaurant rijker: De Kapel, de bovenste verdieping van het Seminar.

December:
In de krant van 3 december lezen we, dat Twence opnieuw extra informatie moet aanleveren voordat de MER-commissie een advies kan uitbrengen. Even later wordt bekend, dat Twence geen rundveemest accepteert voor de mestvergisting, alleen varkensmest! Op vrijdag 7 december is er van 16.00 -20.00 uur een gezellige kerstmarkt in Sindron, georganiseerd door Aveleijn. Buiten was het nat en koud, binnen was het knus en warm! Op dinsdag 11 december plaatsen Gerard Monnink, Jan Lubbers en ondergetekende de “Fairybells”: kerstdecoratie zonder groen met veel led lampjes. Ook de eerdergenoemde borden met beste wensen van de dorpsraad staan er nu bij! Mooi gedaan, heren! Op dinsdagavond 11 december trekt de actiegroep “Verbindingsweg NEE” weer ‘ten strijde’ naar het gemeentehuis voor een poging om de raadsleden tot andere gedachten te brengen: de verbindingsweg opschorten i.v.m. de hogere kosten. Ook Twickel is tegen de Verbindingsweg. Helaas, bij stemming overheerst de coalitie en de meerderheid zegt bij stemming: ja, doorgaan met plannen verbindingsweg. Jan Bartels van de dorpsraad Bornerbroek en bewoner van Tusveld, laat weten, dat Tusveld variant 5 van de randweg niet wil. Op donderdag 13 december is er weer een d.b. vergadering van de dorpsraad. Het dorpsplan DP++ is inmiddels omgedoopt tot DAP (Dorps Ambitie Plan). Daarmee hopen we in aanmerking te komen voor subsidie van de provincie. En we constateren, dat het wandel/fietspad aan Baken/Berg naar de Mariakapel fraai bijgewerkt is. Klasse! In het weekend van 14 en 15 december staat er weer een tent aan de Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van Jonkheer Robert I en Jonkvrouw Anique aan hun voordeur! De dorpsraad ontvangt een uitnodiging voor de receptie op 29 december in ’t Rigterhoes, waarbij Joke Vermeulen ‘de Gouden Pieper’ krijgt vanwege haar verdiensten voor de gemeenschap, met name voor de VOX. De dorpsraad feliciteert haar daarmee. Op donderdag 13 december is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. Op dinsdag 18 december wordt bekend, dat het AZC weer opengaat. En de raad is het er diezelfde avond over eens: Na november 2019 gaat Borne het gebouw kopen. Op woensdag 19 december wordt bekend, dat het plan voor de mestvergisting door de MER-commissie is goedgekeurd. De stuurgroep DP++ komt weer samen, maar er is helaas een matige opkomst. Op donderdag 20 december wordt bekend, dat de Raad van State de bezwaren tegen het zorghotel afwijst. Het zorghotel kan verder, maar de vertraging en de financiële schade zijn aanzienlijk. Op 24 december ontvangt de dorpsraad een uitnodiging van de werkgroep Kloosterpad voor de opening van het Jan ter Keurspad op dinsdag 8 januari 2019. Op 28 december meldt “BorneBoeit”, dat de huidige uitbaters van Bistro Weleveld hun contract per 31 dec. ’18 zullen beëindigen. Van bureau Eeckhof (van Tom Jannink en Martine van Burgsteden) ontvangen we een mooie Kerst/Nieuwjaarskaart met goede wensen voor het nieuwe jaar en dank voor de prettige samenwerking.

Wat een data…wat een bijzondere zomer ….. en wat is er weer veel gebeurd in 2018, waar de dorpsraad bij betrokken was. We danken wederom de gemeente voor de goede samenwerking, al zijn we het niet altijd met elkaar eens. De dorpsraad zelf is zich aan het “omvormen”, is in transitie, zoals dat zo mooi heet en probeert zich in de loop van het komend jaar in een nieuwe structuur aan u te presenteren. Het zou bijzonder fijn zijn, dat we op uw belangstelling kunnen rekenen! Mensen die met ons mee willen denken over belangrijke dorpse zaken zijn nog altijd van harte welkom!

 

 

Zenderen, 28 december 2018

Henk Semmekrot, secretaris


De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2019!!