Vergaderdata 2020

 

Algemeen Bestuur
 • do. 16 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
 • do. 13 febr.

Naar aanleiding van de aangescherpte regels i.v.m. de coronacrisis zullen alle geplande bijeenkomsten / vergaderingen van de dorpsraad in de maanden maart/april en mei niet doorgaan.
Uiteraard houden we elkaar digitaal zo veel mogelijk op de hoogte. Allen veel sterkte in deze bijzondere tijd.
En blijf gezond!

 • do. 12 maart
  (Jaarlijks overleg van dorpsraad met college)
 • do. 23 april
 • do. 11 juni
 • do. 10 sept.
 • do. 19 nov.
 

Dagelijks Bestuur
 •  di. 10 maart
 • di. 19 mei
 • di. 18 aug.
 • di. 13 okt.
 • di. 8 dec.

Nieuws

  Dorpsraad zoekt voorzitter
  Standpunt over de rondweg
  Uit de dorpsraad nr. 4
  Mening dorpsraad over
     verbindingsweg

 
Verslag Themabijeenkomst
  40-jaar dorpsraad Zenderen
 Verslag jaarlijks overleg
     met College van B en W

 Nieuwe voorzitter
>> meer nieuws

High-Lights

 Overzicht 2019
 Overzicht 2018
 Overzicht 2017
 Overzicht 2016