Vergaderdata 2020

 

Algemeen Bestuur
 • do. 16 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
 • do. 13 febr.
 • do. 12 maart
  (Jaarlijks overleg van dorpsraad met college)
 • do. 23 april
 • do. 11 juni
 • do. 10 sept.
 • do. 19 nov.

Dagelijks Bestuur
 •  di. 10 maart
 • di. 19 mei
 • di. 18 aug.
 • di. 13 okt.
 • di. 8 dec.

Nieuws

  Uit de dorpsraad nr. 1
  Mening dorpsraad over
     verbindingsweg

 
Verslag Themabijeenkomst
  40-jaar dorpsraad Zenderen
 Verslag jaarlijks overleg
     met College van B en W

 Nieuwe voorzitter
>> meer nieuws

High-Lights

 Overzicht 2019
 Overzicht 2018
 Overzicht 2017
 Overzicht 2016