Skip to main content

Week van gebed voor Eenheid

De Week van gebed voor eenheid

Week van Eenheid2023Op zondag 15 januari is er om 10.00 uur een woord- en communieviering, aan het begin van de Week van gebed voor eenheid van christenen.

De Week van gebed 2023 moedigt kerken aan om goed te doen en recht te zoeken. Bijzondere aandacht is er voor de verdeeldheid die veroorzaakt wordt door het onrecht van ongelijkheid en racisme.
Het thema is ‘Doe goed, zoek recht’.

Als christenen wordt ons gevraagd, om bereid te zijn, systemen van onderdrukking te doorbreken en te pleiten voor gerechtigheid. Dit vereist dat we de confrontatie aangaan met hen die anderen kwaad aandoen.
Dat is niet altijd makkelijk en zal kan leiden tot conflicten.
Goed leren doen, vraagt dat we ervoor open staan en eerlijk naar onszelf durven kijken. “Wanneer heb ik u te eten gegeven, wanneer heb ik u dan gekleed, wanneer heb ik u bezocht?”
Met deze viering willen wij als lokale geloofsgemeenschap laten zien dat we eenheid willen vieren.
De voorgangers zijn Jan Kormeling en Maria Verheijen en met medewerking van de cantorgroep. Van harte welkom!
Na afloop van de viering zijn alle aanwezigen uitgenodigd door de Karmelcommuniteit voor ontmoeting met koffie en thee in het kloosterzaaltje

De jaarlijks terugkerende internationale Week van gebed voor eenheid kent inmiddels een lange geschiedenis. Niet alleen in Zenderen maar ook in Borne zijn er gebedsvieringen waarin we worden uitgenodigd om samen te bidden voor eenheid van christenen en om na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken.

Zondag 15 januari om 10.00 uur komt de Theresiagemeenschap bijeen in de oude Synagoge aan de Ennekerdijk. Yvonne Kosterink en Jan Morsink gaan voor in deze gebedsviering aan het begin van de Week van gebed, met het thema “Het goede leren doen”. Samen biddend, zingend en in de stilte van het hart op zoek gaan naar de rol die wij kunnen spelen om het goede te doen. Goed te doen is bijdragen aan het verbeteren van de schepping, om de wereld te herscheppen. Dat kan heel zwaar klinken en het is ook niet gemakkelijk. Maar samen is veel meer mogelijk dan we denken. Het goede doen begint direct naast je, bij je naasten.
Van harte welkom in de oude synagoge!

Op zondag 22 januari , aan het einde van de Week van gebed, is er om 10.00 uur een dienst in de Oude Kerk, georganiseerd door de Raad van Kerken Borne Hertme Zenderen.
De voorgangers zijn ds. Johan Meijer van de Protestantse Gemeente Borne, Jolanda Valk van de Doopsgezinde Gemeente Twente en Gustaaf Boerjan namens de Rooms Katholieke parochie Borne/Hertme. Het gospelkoor Onderweg uit Almelo o.l.v. André Bijleveld verzorgt de muzikale ondersteuning.
De viering wordt ook live uitgezonden via de link: www.kerkomroep.nl/#/kerken/12316 .
Hier zal de viering ook later nog te zien zijn.
Het thema van deze viering is ook: ‘Doe Goed , Zoek Recht.