Dorpsraad

Overzicht “HIGH-LIGHTS” 2019

Januari:
De gemeente Borne past de verbindingsweg op voorhand aan i.v.m. de gestegen kosten, maar houdt vast aan de aanleg. Op 2 januari kopt de TC/Tubantia: “Einde bistro, clubhuis blijft”, de uitbaters van bistro Weleveld op de golfbaan in Zenderen stoppen per 2 januari ’19. Op donderdag 3 januari houden we als dorpsraad onze traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Op dinsdag 8 januari, de dag dat het 1 jaar geleden is, dat Jan ter Keurs ons ontviel, wordt het “Jan ter Keurs-pad” onthuld als deel van de route van het Kloosterpad. Op woensdag 16 januari staan alle medewerkers van Sindron uitgebreid in de krant: “Met lunches, flyers en meer activiteiten hoopt Sindron het hoofd boven water te houden”. Op donderdag 17 januari is er het jaarlijks overleg van de dorpsraad met het college van B en W. Op dinsdag 22 januari hebben we een informeel overleg met dhr. Oude Alink en Tom Jannink over de toekomst van de kloosters.TC/Tubantia kopt over ‘De Zwanenhof’: “Begin februari gaat de bouw van het zorghotel verder”. ‘Een nieuw afvalsysteem (DIFTAR) is nog te vroeg voor Borne’, blijkt in de raad. “De vervuiler betaalt” is een mooi principe, maar voor Borne nog te vroeg. Op vrijdag 25 januari is er een inloop in het Sindron n.a.v. de ideeën enquête, die Aveleijn georganiseerd heeft om de toeloop naar Sindron groter te maken. Uitgerekend op deze dag is de ijsbaan één dag open! (Het blijkt ook meteen de enige dag te zijn van het winterseizoen ‘18/’19 dat de ijsbaan open is). Op dinsdag 29 januari brengen Renate en ondergetekende het traditionele “kascontrolebezoekje” aan Lies Maathuis (i.v.m. de bloembakken). De werkgroep “Vernieuwing dorpsraad” vergadert weer en een dag later, op 31 januari, vergadert de Stuurgroep DP++ (thans: Dorps Ambitie Plan). Helaas slechte opkomst!

Februari:
Er komt een buurTman als assistent van wijkcoördinator Marijke Adams: Richard Pieterson. De Raad van Borne stemt tegen diftar. Op woensdag 6 februari spreken Jan Kruidenier en Ed Mossel hun bezwaren tegen de mestvergister in bij de Commissie “Energie en Milieu” in Zwolle. Er is onduidelijkheid over of er wel of geen draagvlak is voor de mestvergister in Zenderen. ’s Avonds is er in de Zwanenhof een inloopavond over de mestverwerking (organisatie: Twence). Er wordt een toelichting gegeven over het voorstel van Gedeputeerde Staten aan de Provinciale Staten. Op 18 februari gaat het AZC Azelo weer open voor vluchtelingen. Op woensdag 20 februari wordt bekend, dat burgemeester Welten gaat vertrekken naar Haaksbergen. Op 22 en 23 februari zijn de gala-avonden: Prins Tom II (Steenhagen) en Adjudant Martijn (Jansen) regeren over het carnavalsdorp. Op zaterdag 23 februari trapt de SP haar verkiezingscampagne af in Zenderen, in het Sindron. Op woensdag 27 februari maken Ed Mossel, Gerard Platenkamp en ondergetekende een vergaderdag Provinciale Staten mee. Provinciale Staten geven fiat aan de mestverwerking. TC/Tubantia vraagt zich af: Wat is het belang van de provincie in de mestvergister? Het terugdringen van het mestoverschot is een rijkstaak, geen provinciale. De TC/Tubantia probeert documenten inzake de PIP bij de provincie te verkrijgen.

Maart:
Op zondag 3 maart trekt er weer een fraaie carnavalsoptocht door het dorp. Op maandag 4 maart vergadert de werkgroep AED weer. Op 6 maart vindt er een houtwallenconferentie plaats: “Verdrag van Zenderen”. Verder is hier niet zo veel van bekend. Op donderdag 7 maart komen Ed Mossel en Jan Kruidenier aan het woord op Radio 1 in een mobiele studio bij de Elhorst/Vloedbelt. Dit in het kader van de op handen zijnde verkiezingen voor de Provinciale Staten. Op dinsdag 12 maart vergadert de stuurgroep DAP in de ruimte boven bij ZV. Op woensdag 13 maart bezoeken Tom Jannink, Jan Kruidenier en ondergetekende het plaatsje Boskamp in de gemeente Olst-Wijhe. Ze hebben ons uitgenodigd in het kader van het Dorps Ambitie Plan (DAP). Ook zij doen hieraan mee. Op donderdag 14 maart is er weer een vergadering a.b. van de dorpsraad. Als de provincie groen licht geeft aan de mestvergistingsinstallatie, gaat ook de Dorpsraad naar de Raad van State. De Bornse politiek is sterk verdeeld over de vraag of het zin heeft naar de Raad van State te stappen om de bouw van de mestvergister alsnog tegen te houden. Verder maken we ons als dorpsraad, (ook n.a.v. het jaarlijks overleg in januari jl. met het college van B en W) zorgen over de voortgang van de woningbouw in Zenderen. Op zaterdag 16 maart is er weer een NL-Doet dag. Ook de Kloostergaarde doet weer mee: 20 vrijwilligers aan het werk en…de wandelroutes lopen nu door de tuin. De actiegroep “Verbindingsweg NEE” heeft inmiddels haar naam veranderd in “Actiegroep/Stichting filevrij Zenderen”. Op maandag 18 maart is er in Sindron een overleg met de dorpsraad van Bornerbroek en de Stichting filevrij Zenderen, hoofdthema: de toekomstige wegenstructuur. Op zaterdag 23 maart is het weer “Opschoondag”. Coördinator Anne Egberts kan op 25 maart melden in de TC/Tubantia, dat Zenderen weer een beetje schoner is. Op donderdag 28 maart heeft ondergetekende een gesprek met Jan Stoop van de Bornse Courant over het 40-jarig bestaan van de dorpsraad Zenderen (op 6 april a.s.). Een dag later vindt een gesprek plaats met de TC/Tubantia (positieve reacties, maar ook misverstanden inzake standpunten rondweg en verbindingsweg).

April:
Op 1 april vergadert de commissie vernieuwing dorpsraad voor de laatste keer. Op 3 april wordt de benoeming bekend van de nieuwe waarnemend burgemeester van Borne: Dhr. Gerard van den Hengel. Op vrijdag 5 april bezoeken Jan Kruidenier, Renate en ondergetekende samen met veel andere inwoners van Borne de afscheidsreceptie van burgemeester Rob Welten. Rond 8 april wordt bekend, dat er definitief geen bestemmingsplanwijziging komt voor het clubhuis van golfbaan Weleveld. Een restaurant mag niet bij de golfbaan. Op 16 april vergadert weer het d.b. van de dorpsraad. College en raad dienen samen een beroepschrift in bij de Raad van State inzake de mestvergister. Een dag later, op 17 april, belt Martin Verbeek over een eventueel vervolggesprek over Elhorst/Vloedbelt namens Twence. We wijzen dat af. Voorzitter Jan Kruidenier heeft al een afspraak op 18 april met Twence over de inhoud van het zgn. omgevingsfonds. Het blijkt dat we hiervan voor Zenderen niet zo veel te verwachten hebben. Op woensdag 24 april is er weer een kwartaaloverleg over Sindron (betrokken partijen: gemeente, Aveleijn, dorpsraad en Duimelot). Men is ‘gematigd positief’. Op donderdag 25 april is er een avond over de stand van zaken inzake de verbindingsweg in het Kulturhus (tegenvallend!).

Mei:
Op 2 mei onthult de TC/Tubantia, dat de Provincie onder druk van Twence Borne passeerde. Twence vreesde de subsidie van 21 miljoen te missen. Raad en college van Borne mogen geen juridische ruimte krijgen om een open proces te starten. Op 4 mei is bij de oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de traditionele en sfeervolle dodenherdenking. Ook op 4 mei een prachtige column van Nathalie Baartman in de TC/Tubantia over de mestverwerking in Zenderen en andere problemen hier: “Je zou Zenderen het Groningen van Twente kunnen noemen. Het ongehoorde en achtergestelde kind van de politiek”. Op 5 mei is er weer een mooie, maar frisse lentewandeling van het Kloosterpad. Op 7 mei besluit de raad van Borne, dat men vanaf 1 januari 2020 overgaat op diftar: gedifferentieerde tarieven voor de restafvalinzameling. Op donderdag 9 mei gaan Renate en ondergetekende naar de notaris voor de aanpassing van de statuten. ’s Avonds vergadert het a.b. De medewerkers van buurtsuper Sindron ontvingen op 10 mei een “Banana-award”. Ze verkopen uitsluitend fairtrade bananen. Op woensdag 15 mei vergadert weer de stuurgroep van het DAP! Helaas weer een zeer matige opkomst. Half mei laat Lies Maathuis weer weten aan de vrijwilligers, dat de viooltjes gearriveerd zijn en dat ze dus weer ingeplant kunnen worden in de bloembakken. Op donderdag 23 mei zijn er Europese verkiezingen. En op vrijdag 24 mei meldt de TC/Tubantia, dat de handbalclubs van Zenderen en Bornerbroek de krachten gaan bundelen. In het weekend van 25/26 mei is er weer eens brand bij Twence.

Juni:
Op maandag 3 juni vergadert de werkgroep AED weer. Op donderdag 12 juni is er weer een haringparty in Theehuis De Karmeliet. Opbrengst: € 7.000,- cheque voor Zonnebloem Hertme/Zenderen. Op donderdag 13 juni komt de nieuwe waarnemend burgemeester van Borne, dhr. Gerard Van den Hengel, kennismaken met Zenderen. En…..hij is onder de indruk. De horeca-afdeling van Golfbaan Weleveld kan toch ruimer open. En ….de rondweg Zenderen is zeker opgenomen in het coalitieakkoord van de provincie. Op zondag 16 juni zijn er weer interessante rondleidingen in de Kloostergaarde. Op dinsdag 18 juni vergadert weer het d.b. van de dorpsraad. Op woensdag 19 juni gaan 9 leden van de fietsclub (WCZ) op cursus reanimatie in Zenderen. Men heeft de vorige maand ervaren hoe belangrijk reanimeren kan zijn. En op donderdag 20 juni is er een bijzondere vergadering van de dorpsraad, waarbij het hele dorp is uitgenodigd. Er wordt stil gestaan bij het 40-jarig jubileum van de dorpsraad en de nieuwe dorpsraad presenteert zich. Ook het thema “Verkeer en Veiligheid” komt aan de orde. Eveneens op 20 juni meldt de TC/Tubantia, dat er bestuurlijk overleg is tussen de provincie en de gemeenten Borne, Almelo, Tubbergen en Hengelo, waarbij de rondweg om Zenderen aan de orde komt.

Juli:
Er is veel onrust over de invoering van diftar. Vlak voor de vakantie krijgen alle inwoners een brief met uitleg, die veel vragen oproept. Op dinsdag 2 juli is er wederom kwartaaloverleg over Sindron. Op deze dag wordt ook bekend, dat pater Ton van der Gulik de nieuwe pastor van Zenderen gaat worden. De VVD in de raad heeft veel vragen over de verruiming van de horeca-mogelijkheden Weleveld. In het weekend van 6 en 7 juli zijn er weer de Volksfeesten Zenderen. Er is een eenmalige reünie en optreden van de plaatselijke band Blue Sky. Op donderdag 11 juli is er weer een a.b.-vergadering van de dorpsraad. We nemen afscheid van Riky Steenhagen en van Jan Maathuis. Jan zal zich verdienstelijk blijven maken als adviseur. Op 24 en 25 juli worden hitterecords verbroken: op 25 juli is het in Twente 40 graden Celsius. Verder…vakantie…wat een pracht zomer!! (Helaas net als vorig jaar weer te droog!)

Augustus:
Nog steeds vakantie…maar de Zenderense perikelen gaan gewoon door. Restaurant Lutke Hulscher wordt een pannenkoekenrestaurant. De klachten over de geplande invoering van diftar blijven. De gemeente Borne wordt gebrekkige communicatie verweten. De afvaldiscussie gaat vooral over de prijs. Op vrijdag 16 augustus kan men hier in Zenderen bij het pleintje bij “De Roggemaaier” info krijgen over de op handen zijnde invoering van diftar. De spoortunnel bij de Retraitehuisweg gaat voorlopig dicht voor fietsers. De TC/Tubantia kopt op 22 augustus: “Kloostergaarde breidt activiteiten uit met nieuwe uitkijktoren en wandelpaden lopen er nu niet meer langs, maar erdoor. Op 26 augustus gaat ondergetekende met Jos Wolbers naar de gemeente voor de aanpassing van het convenant van de dorpsraad met de gemeente. Op 29 augustus wordt het 25-jarig bestaan van Duimelot op grootse wijze gevierd. De TC/Tubantia kopt”: “Het schoolplein gaat op de schop. Het grijze plein wordt een groen paradijs: meer groen met o.a. blotevoeten pad, met zand, water en kiezels”. En op vrijdag 30 augustus zijn alle inwoners van Zenderen uitgenodigd bij Weleveld voor een drankje en een hapje (‘Borrelen bij Weleveld”). Willem en Kitty Dankers van Dorset Borne zijn de nieuwe uitbaters. Pleisterplek Rabo-Scheele viert haar 12,5-jarig bestaan en het tankstation in Zenderen krijgt een nieuwe ‘look”: Firezone wordt Esso.

September:
Op dinsdag 3 september is er weer d.b.-vergadering van de dorpsraad. Renate ten Broeke en ondergetekende brengen op do. 5 september weer een bezoek aan notaris Kuhlmann over de aanpassing van de statuten. Het college maakt haar plannen voor bezuinigingen bekend: er is een tekort van 2,3 miljoen. En stelt voor om de OZB met 20 % te verhogen. Op zaterdagmiddagen 7, 14 en 21 september zijn er zgn. pop-ups in Sindron om vrijwilligers te werven voor de werkgroepen. Op zondag 8 september is het afscheid in onze parochiekerk van Eef van Vilsteren als pastoor van onze parochie. Op dezelfde dag is er een muzikaal Kloosterpad: met concerten en gedichten op vier locaties. Op maandag 9 september vergadert de werkgroep AED weer. Op donderdag 12 september is er weer vergadering van het a.b. van de dorpsraad. Er moet hoognodig bijgepraat worden n.a.v. de mailwisseling van en met de “Stichting Filevrij Zenderen”. We vernemen dan ook, dat de zusters Carmelitessen binnen afzienbare tijd ons dorp gaan verlaten. Op dinsdag 17 september overlijdt onze vroegere pastoor: Lambert Calis. Op woensdag 25 september is er weer kwartaaloverleg over Sindron. Aveleijn is in elk geval nog een jaar langer huurder in Sindron.

Oktober:
Op dinsdag 1 oktober vergadert het d.b. van de dorpsraad weer. Positieve berichten over de komst van een westelijke randweg om Zenderen. Hoe verder met de verbindingsweg? Volgens Fons Lohuis c.s. is dan de verbindingsweg niet meer nodig. Op zondag 6 oktober vindt de installatie plaats van pater Ton van der Gulik als pastor van onze parochie. Op donderdag 10 oktober ontvangen we in Sindron een delegatie van partij GB van Borne om te praten over de plannen van bezuinigingen (besparingen) van de gemeente. Er waren ca. 10 mensen aanwezig. Op donderdag 17 oktober worden de leden van de dorpsraad opgeroepen voor de goedkeuring van de gewijzigde statuten. De opkomst is echter minimaal en we moeten het op de agenda zetten van de volgende a.b.-vergadering. Op woensdag 30 oktober wordt onder leiding van de OVKK het “Kleine Kernenspel” gespeeld in Sindron. Op 31 oktober meldt BorneBoeit, dat De Zwanenhof definitief dicht gaat en dat het faillissement defintief is.

November:
In de eerste week van november begint het “inwisselen” van de Otto’s. De hele operatie zal niet vlekkeloos verlopen. De herfstwandeling van het Kloosterpad gaat niet door in verband met de ontwikkelingen bij De Zwanenhof en het Carmelitessenklooster. In het weekend van 9 en 10 november kunnen er weer kaarten afgehaald worden bij ijsbaan “Het Hag”. In december vieren ze het 100-jarig bestaan. Op donderdag 14 november vergadert het a.b. weer van de dorpsraad. De aangepaste statuten worden goedgekeurd. In de krant staat een oproep: “Ouderenclub van Zenderen zoekt leden”. En rond 15 november lezen we in de VOX, dat het parochiebestuur overweegt om het te koop staande Rigtershoes als gemeenschapscentrum achter de hand te houden. De gemeente meldt: “Buurtkerstbomen kunnen/mogen niet meer aangesloten worden op openbaar stroomnetwerk”. Gelukkig wonen er in Zenderen mensen, die in de kersttijd wel een beetje stroom kunnen missen (hartelijk dank daarvoor!). De politiek in Borne plaatst kritische noten bij de huidige situatie rond het restaurant bij de golfbaan. Op vrijdag 22 november ontvangt de dorpsraad een brief van bewoners Azelo-West. Ze reageren op een eerdere brief van de Stichting Filevrij Zenderen en pleiten voor een randweg om Zenderen parallel aan het spoor. Ze vrezen voor het landschap. Op dinsdag 26 november gaan Marinus Tijken en ondergetekende weer eens in overleg met de dorpsraad Bornerbroek over de toekomstige wegenstructuur en de rondweg Zenderen.

December:
Op dinsdag 3 december wordt in een extra raadsvergadering bekend gemaakt, dat Dhr. Jan Pierik zal worden voorgedragen als nieuwe burgemeester van Borne. Op vrijdag 6 december is er van 16.00 -20.00 uur weer een gezellige kerstmarkt in Sindron, georganiseerd door Aveleijn. In het weekend van 7/8 december wordt de feestelijke heropening plus het 15-jarig bestaan van het Kulturhus Borne gevierd. En op zondag 8 december viert men het 100-jarig bestaan van de ijsclub Zenderen. Burgemeester Gerard van den Hengel reikte een erepenning uit namens de koning aan voorzitter André Wanink. Op maandag 9 december plaatsen Gerard Monnink, Jan Lubbers en ondergetekende de “Fairybells”: kerstdecoratie zonder groen met veel led lampjes. Ook borden met beste wensen van de dorpsraad staan er weer bij! Op vrijdag 13 december staat er weer een tent aan de Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van Jonkheer Mitch I en Jonkvrouw Iris aan hun voordeur! De dorpsraad ontvangt een uitnodiging voor de receptie op 27 december in ’t Rigterhoes, waarbij Jos Sonder ‘de Gouden Pieper’ krijgt vanwege zijn talrijke verdiensten voor de gemeenschap. De dorpsraad feliciteert hem daarmee. In de laatste weken van december loopt het AZC Azelo leeg. De gemeente gaat het kopen en er komen definitief geen asielzoekers weer in. Inmiddels is ook al een tijdje bekend, dat De Zwanenhof failliet is en dat de bouw van het zorghotel al lange tijd stilligt. In de krant van 18 december staat: “Buren zijn het zicht op de ruïne zat”. Ze eisen bij de rechter, dat de omgeving van het complex met meer groen wordt ingericht. Al met al: geen gunstig vooruitzicht voor ons cultuurbezit. Op 30 december nemen we onder het genot van een kopje koffie en een lekkere oliebol afscheid van Nikki (Westerhof) en Ellen van Sindron: onze vaste aanspreekpunten bij Sindron. Op de valreep komt er op 30 december nog een brief binnen van het parochiebestuur, waarin ze ons verzoeken om de problemen “toekomst Rigtershoes” en voortgang woningbouw in Zenderen aan de orde te stellen, ook in het overleg met B en W.

Wat een data… en wat is er weer veel gebeurd in 2019, waar de dorpsraad bij betrokken was. En helaas zijn ons ook dit jaar weer een aantal bekende en betrokken inwoners ontvallen. We danken wederom de gemeente voor de goede samenwerking. De dorpsraad zelf is vernieuwd. Daarmee is het ook voor het laatst, dat u aan het begin van het nieuwe jaar dit overzicht (“de high-lights”) ontvangt. Met ingang van volgend jaar zullen we u in de VOX na elke (twee)maandelijkse vergadering bijpraten, waar we het zoal over gehad hebben. Het zou bijzonder fijn zijn, dat we op uw belangstelling kunnen rekenen! Mensen die met ons mee willen denken over belangrijke dorpse zaken zijn nog altijd van harte welkom!


Zenderen, 28 december 2019

Henk Semmekrot, secretaris


De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2020!!