Briefhoofd org

 

                                                                                                                       Zenderen, 23 februari 2020

De Dorpsraad Zenderen heeft vernomen dat de overheid een ingenieursbureau aanwijst om de opties voor de (westelijke) rondweg om Zenderen te ontwikkelen. Ons is door de gemeente toegezegd dat wij daarna onmiddellijk bij die uitwerking betrokken zouden worden.
Deze brief dient:

 • Als instructie aan onze nog aan te wijzen vertegenwoordiger(s) daarin,
 • Ter communicatie van ons standpunt aan de gemeente Borne en
 • Ter info aan de inwoners van Zenderen via Zenderen.nl en via VOX. De inwoners worden daarmee tevens in de gelegenheid gesteld hun visie kenbaar te maken.

Vooralsnog heeft de MIRT-commissie twee opties voor de rondweg vastgesteld: Een rondweg sec en een rondweg in combinatie met een op/afrit bij Azelo. De Dorpsraad verwacht dat om redenen van financiën en realisatietermijn gekozen zal worden voor de eerste optie.

Bij de nadere uitwerking van de rondweg zal de dorpsraad aandringen op het honoreren van de volgende overwegingen:

 1. Er van uitgaande dat het uiteindelijk te kiezen traject ergens tussen de A1/A35 en de bebouwde kom van Zenderen zal lopen, dient ernaar te worden gestreefd zo ver mogelijk van de dorpskern te blijven.
 2. De rondweg dient zo min mogelijk schade toe te brengen aan de natuur- en cultuurgebieden rond Zenderen.
 3. De geplande locatie van de mestverwerker (wanneer definitief) dient nadrukkelijk in het plan te worden opgenomen. Daarmee moet worden voorkomen dat grote aantallen mest-tankauto’s alsnog door Zenderen rijden.
 4. De rondweg dient tevens te omvatten de “korte boog”, zijnde een verbinding tussen de Albergerweg en de Almelosestraat, globaal om de sportvelden heen, om te voorkomen dat verkeer van en naar Albergen alsnog door Zenderen zal rijden.
 5. Eerder is door autoriteiten al aangeduid dat dit wegsegment (de “korte boog”) reeds op korte termijn zou kunnen worden aangelegd omdat deze, immers, in alle rondwegopties zal zijn opgenomen. Daarmee zou al snel de druk op Zenderen van ten minste het verkeer Almelo – Albergen e.o. VV verminderen.
 6. De provinciale weg door Zenderen dient na het aanleggen van de rondweg verkeersluw te worden gemaakt. De harde scheiding van beide dorpsdelen ter weerszijden van de weg, veroorzaakt door de huidige verkeersstroom, wordt daarmee weggenomen. Daarmee wordt de mogelijkheid geboden om (weer) een “kloppend dorpshart” te faciliteren, o.m. door de huidige lintbebouwing om te zetten naar een meer traditionele, cirkelvormige dorpsbouw.
 7. Resterend sluipverkeer op de provinciale wegen door Zenderen dient te worden ontmoedigd.
 8. De bedrijven in Zenderen dienen bereikbaar te blijven voor logistiek en voor klanten.
 9. Personen en bedrijven die aan het te kiezen traject liggen, dienen ruimhartig te worden gecompenseerd.
 10. Daar waar opportuun dienen geluid-, stank- en uitstootwallen te worden geplaatst. Opties om de rondweg verdiept aan te leggen dienen mede in beschouwing te worden genomen.

Deze brief is afgestemd en overeengekomen met de Stichting Zenderen Filevrij.

De Dorpsraad Zenderen,
Voor deze,
w.g.
J.C. Kruidenier
Voorzitter
074-8528929
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.