Briefhoofd org

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr. 2

 

  • In onze vergadering van 5 maart jl. is Fons Lohuis (van de Stichting Filevrij Zenderen) te gast. Hij geeft aan, dat er een totaal andere situatie is ontstaan, nu de verbindingsweg waarschijnlijk “op de helling” gaat. Het college zal binnenkort de raad een voorstel doen omtrent de consequenties van de grote kans dat de verbindingsweg niet doorgaat.

  • De te bespreken agendapunten voor 12 maart a.s. (bij het jaarlijks overleg van dorpsraad met college) worden nog eens geïnventariseerd: - verkeersproblematiek Zenderen – de “Startnotitie opstellen integrale visie Zenderen” die de dorpsraad via Fons Lohuis ontvangen heeft – de stagnerende voortgang woningbouw in Zenderen – leegstaande panden (inclusief de kloosters en het AZC) – Rigtershoes – stand van zaken mestverwerking en ….een officieel moment: de ondertekening van het geactualiseerde bestuursconvenant van dorpsraad met de gemeente. Het oude convenant dateerde van 2002.

  • Enkele weken geleden, in februari 2020, is de dorpsraad door de Stichting Filevrij Zenderen uitgenodigd voor een gesprek. Daar vloeide uit voort de “Startnotitie integrale visie Zenderen”. Een soort “Mijn Zenderen 2030”. Waar gaat het om? Als het dan toch doorgaat en de rondweg is over zeven jaar gerealiseerd (wat beloofd is), dan moet er een plan klaarliggen om het hele dorp aan te passen: van een “doorgangsdorp” met veel doorgaand verkeer naar een dorp met minder doorgaand verkeer en met een duidelijke kern. Alles wat de huidige werkgroepen doen, moet daarin meegenomen worden. Fons stelt voor, dat er een projectgroep komt (met een opdracht van dorpsraad en gemeente) met een neutrale projectleider. De projectleider koppelt terug aan de dorpsraad (de werkgroepen). Uiteraard is de dorpsraad blij met deze ontwikkelingen. Verdere bespreking van dit onderwerp zal zijn op 12 maart a.s. (overleg met college).

  • De werkgroepen van de dorpsraad hebben nog steeds behoefte aan versterking. Vooral de werkgroepen “Recreatie en Toerisme” en “Duurzaamheid” hebben nog een zeer matige bezetting. Hebt u belangstelling, meld u zich dan aan!

  • Op 28 februari jl. hebben we met de nieuwe burgemeester dhr. Jan Pierik een “kennismakingstoer” door Zenderen gemaakt, eerst wandelend, daarna met de auto. Voorzitter Jan Kruidenier had een mooi, strak programma in elkaar gedraaid. Vanuit Sindron en bezoeken aan kinderopvang Duimelot en de basisschool ging het gezelschap wandelend door het dorp via het parochiekerkhof langs ‘t Rigtershoes, het kloosterkerkhof en het klooster/de kerk door Het Hulscher via de nieuwbouw Erve Oosterveld naar het ZV-complex. Vervolgens leidde een autorit ons langs De Zwanenhof en langs de Elhorst/Vloedbelt. Bij ’t Weleveld stond de familie Kwint het gezelschap al op te wachten en het bezoek werd daar afgesloten met een lekker glaasje Welevelder Wolf. En uiteraard werd er overal onderweg veel informatie gedeeld! Een geslaagde kennismakingstoer!