Skip to main content

Parochie Zenderen

Vastenactie 2019Logo vastenactie

Vastenactie schoon water2019

schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.
Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan of geld verdienen.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water!
We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!
Daarover in de volgende artikelen in Vox meer.

Minder ziektes dankzij waterpomp

Vastenactie 2019 waterpomp

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone, westelijk Afrika, hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken. Onderweg zijn ze blootgesteld aan natuurlijke gevaren en soms ook aan bedreigingen. Doordat ze zoveel tijd kwijt zijn aan water halen, hebben vrouwen minder tijd voor het huishouden en werk op het land. Kinderen kunnen minder tijd besteden aan hun schoolwerk, of moeten school zelfs helemaal verlaten.

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap.
Dankzij dit project krijgen 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang tot schoon drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Hierdoor zal op de lange termijn het aantal slachtoffers van door vervuild water veroorzaakte overdraagbare ziektes verminderen.
Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Gratis water voor het hele dorp

Vastenactie 2019 hele dorp schoon water

Nicaragua heeft al veel vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater.
Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua. Dit dorp behoort tot de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen en droogte wisselen elkaar af, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater. Deze situatie wordt nog verergerd door grootschalige veeteelt en andere industrieën, die bossen, waterbronnen en de bodem aantasten, waardoor het watertekort verder toeneemt.
De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op vervuild en onveilig water uit de rivier. Drinken van dit water leidt tot infecties met parasieten en overdraagbare ziektes als diarree, die vooral kinderen treffen. In het droge seizoen (maart-april) verslechtert de situatie.

De Nicaraguaanse organisatie Octupan legt met de hulp van Vastenactie een gemeenschappelijke waterput aan met een elektrische pomp, waar mensen gratis water kunnen halen. Dankzij dit project wordt de kwaliteit van leven voor de inwoners duurzaam verbetert. Schoon drinkwater en kennis van hygiëne dragen bij aan een betere gezondheid, vooral van kinderen en ouderen.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Aandacht voor slachtoffers orkaan Idai

Vastenactie 2019 slachtoffers orkaan

Orkaan Idai dreigt een van de grootste natuurrampen ooit te worden.
In de nacht van 14 op 15 maart kwam orkaan Idai aan land in Mozambique, bij de havenstad Beira.

Bijna 90% van de stad verdween onder water. Idai trok verder, naar Zimbabwe en Malawi. Ook daar zijn de verwoestingen onvoorstelbaar: wegen, dorpen, bruggen verdwenen onder water of werden verzwolgen door modderstromen.

Natuurramp van ongekende omvang

Nu pas wordt de omvang zichtbaar van de schade die de orkaan heeft aangericht. Volgens het Wereldvoedselprogramma van de VN zou de orkaan zelfs kunnen uitgroeien tot de grootste aan het weer gerelateerde natuurramp op het zuidelijk halfrond ooit. Zeker 3 miljoen mensen zijn getroffen; meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Hoeveel mensen gewond, vermist of overleden zijn, is nog onduidelijk omdat grote delen van de getroffen gebieden onbereikbaar zijn. We weten inmiddels dat ook een onderdeel van een van de Adventsactie-projecten van afgelopen jaar in Malawi, het centrum met kraamkliniek van Sant’Egidio in Balaka, is verwoest. We hoorden dat mensen in de getroffen gebieden al dagen zonder eten zitten, dat er geen schoon drinkwater verkrijgbaar is en dat veel mensen nog altijd bivakkeren op daken of zelfs in bomen.

Onze steun is hard nodig

Er is in de getroffen gebieden grote behoefte aan drinkwater, voedsel en onderdak. Het internationale caritasnetwerk komt dan ook in actie. Help mee en maak uw bijdrage over op rekening NL21INGB0000005850 t.n.v. Vastenactie, Den Haag onder vermelding van ‘Noodhulp Orkaan Idai’.
Iedere bijdrage, groot of klein, is welkom. U geeft daarmee hoop aan mensen die dat nu heel hard nodig hebben!

Een waterput voor Romik in Eritrea

Vastenactie 2019 waterput

In de regio Anseba in Eritrea in Afrika valt er te weinig regen, waardoor er een gebrek is aan schoon drinkwater en voldoende water voor landbouw. In dit droge gebied ligt de plaats Romik. Alle mensen die in de buurt van Romik wonen, kwamen altijd naar Romik om water te halen. De waterput in Romik is echter al vele jaren geleden ingestort en opgedroogd. De bewoners in en rondom Romik moeten nu zo’n tien kilometer lopen naar de dichtstbijzijnde waterput. Het is daarom van groot belang om de waterput te verdiepen en herstellen.

Schoon water voor een gezonde samenleving

Schoon water is belangrijk voor de gemeenschap. Meisjes en vrouwen halen nu water uit een ver gelegen waterput, wat veel tijd in beslag neemt. Op dit moment moeten de meisjes en vrouwen vanuit Romik zo’n tien kilometer lopen voor schoon water. Hierdoor gaan de schoolprestaties van meisjes achteruit, omdat ze minder naar school gaan en minder tijd hebben om huiswerk te maken. Wanneer een gezin geen dochters heeft, komt de last van het halen van water op de schouders van de vrouw terecht.
Het is lastig voor deze vrouwen om al het werk zowel binnen als buiten het huis te combineren met het halen van water.
Wanneer de waterput in Romik hersteld is, hebben de inwoners van Romik en de omliggende dorpen weer toegang tot water dichtbij huis. Hierdoor zullen meisjes en vrouwen meer tijd hebben voor school, werk en voor zichzelf.

Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Vastenactie 2019 Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Nigerf


Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).
In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten.

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water.
De vrouwen en meisjes uit de gemeenschap worden het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. De uren die zij in de rij moeten staan voor water, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld.
Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren. Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken.
Ter verbetering van de economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.

Vastenactie vraagt dit jaar extra aandacht voor water! We steunen diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

Wij kunnen onze medemensen in arme landen daarbij helpen door een bijdrage voor de vastenactie.
Daartoe staat gedurende deze Vastenperiode tijdens de weekendvieringen de grote collectebus steeds in ons kerkportaal voor uw gift. Ook kunt u rechtstreeks een bijdrage overmaken naar het banknummer van de Vastenactie: NL21 INGB 000 000 58 50.
Dank alvast voor uw bijdrage.

MOV/Vastenactie