Briefhoofd org

Uit het bestuur van De dorpsraad nr. 3b

Op zaterdag 9 mei jl. is Jan Kruidenier afgetreden als voorzitter van de dorpsraad.
Sinds september 2018 bekleedde hij deze functie. Met volle inzet heeft hij bijgedragen aan het behartigen van de belangen van de inwoners van Zenderen.

We danken Jan voor alles wat hij voor de dorpsraad heeft gedaan.

Marinus Tijken, al jaren lid van de dorpsraad, is bereid om voorlopig als interim-voorzitter te fungeren. We zijn blij dat hij deze functie op zich wil nemen. De dorpsraad maakt een profielschets en gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter.
We wensen Marinus veel succes.

De Dorpsraad