Briefhoofd org

Uit het bestuur van de dorpsraad, nr. 4

Vergadering a.b. 11 juni ’20. : weer in Sindron, op gepaste afstand van elkaar, waar ging het over? Het was echt noodzakelijk elkaar weer eens “live” te spreken. Ondanks alle bestuursperikelen van de laatste tijd leidde Marinus Tijken op ontspannen wijze de vergadering.

 • Startnotitie: De startnotitie van Martin Tijhuis gaan we een volgende keer bespreken, als de dorpsraad weer op sterkte is en voldoende ‘slagkracht” heeft.

 • Brief Consultatie Plan MER Vloedbeltverbinding: De brief, die alle inwoners van Zenderen vandaag (11 juni ’20) in de bus hebben gekregen, heeft te maken met de toekomstige aanleg van de westelijke rondweg om Zenderen. Er komt een MER (Milieu Effect Rapportage). Daar gaat een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) aan vooraf, waarin de aanpak van de MER is beschreven. De Werkgroep Verkeer en Veiligheid (van de dorpsraad) zal waarschijnlijk een vertaling schrijven in de VOX in “Jip – en - Janneke taal”.

 • Sindron: hoe gaat het nu verder, nu vanaf 1 juni jl. Aveleijn vertrokken is? Eerder liet Jeanine van Kinderdagverblijf Duimelot al weten, graag gebruik te gaan maken van de gemeenschapsruimte van Sindron. De ‘normale gebruikers’(zoals voor de Coronaperiode) zouden dan gewoon hun activiteiten kunnen blijven doen. Echter, er is wel een vrijwilligersgroep nodig, die deze gebruikers faciliteert. Dat kan niet door Jeanine worden gedaan. Vandaar dat er een beroep gedaan wordt op de dorpsraad, de werkgroep Voorzieningen. Of… een andere mogelijkheid: dat elke club/vereniging die gebruik maakt van Sindron, één persoon beschikbaar stelt! Kandidaten kunnen zich melden bij Jeanine Mulder.

 • Financieel verslag 2019: Dat ziet er prima uit, er wordt decharge verleend aan penningmeester Renate ten Broeke.

 • Het jaarlijks overleg met het college: Dit zou aanvankelijk plaats vinden op 12 maart jl. Door de corona ging het niet door en zou verplaatst worden naar do. 2 juli a.s. Echter, vanuit de dorpsraad hebben we om opschorting gevraagd.

 • Op zoek naar een nieuwe voorzitter: we hebben gepraat over een functieprofiel. Er komt ook een oproep in de VOX (zie elders in deze VOX). N.a.v. de reacties hierop en n.a.v. andere suggesties/namen zal er verder over gepraat worden op donderdagavond 13 augustus a.s.

 • Bij de rondvraag komen nog enkele korte wetenswaardigheden aan de orde:
  –  Als de winkelruimte van Sindron door Welbions verhuurd gaat worden,
       zou het mooi zijn, dat er iets in komt, dat binding heeft
       met onze gemeenschap
  –  Frank van Dam (van SISL, de instantie die de Kloostergaarde beheert
       namens de gemeente) heeft laten weten graag in december a.s. 
       een kerstmarkt in de Kloostergaarde te willen organiseren.
  –  de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen zal plaats vinden
       op donderdag 2 juli a.s. in het Kulturhus te Borne
  –  de hoorzitting van de Raad van State over de mestverwerking
      op Elhorst/Vloedbelt zal zijn op dinsdag 21 juli a.s.