Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

(waarin de Dorpsraad Zenderen periodiek van zich laat horen)
18 maart 2021

Beste Zenderenaren, de Dorpsraad wil u regelmatig bijpraten over waar wij ons mee bezig houden. In deze rubriek DORPS(P)RAAD geven we de hoofdlijnen van wat er speelt. Bepaalde onderwerpen worden elders gedetailleerder toegelicht. Daarmee bent u in ieder geval op de hoogte en kunt meepraten als u wilt. Wij hopen erg dat ook u regelmatig van zich laat horen.

 1. DUURZAAMHEID en ENERGIETRANSITIE.
  In ontwikkeling zijn o.m. de Regionale EnergieStrategie (RES) Twente en de Energievisie Borne. De Dorpsraad probeert nu grip te krijgen op deze zich snel ontwikkelende plannen, maar wij hebben onvoldoende capaciteit om dit (technisch) ingewikkelde maar zeer urgente onderwerp echt goed te volgen. Op dit moment is Huub Welberg ons gezicht naar buiten, maar hij staat er alleen voor en hij heeft zelf ook al een drukke baan. Dus als u zich het onderwerp aantrekt en u heeft een klein beetje tijd ter beschikking, meld u dan aan (zie onderaan) om Huub en daarmee Zenderen verder te helpen. En het is noodzakelijk dat Zenderen actief meepraat. De komst van een “zonnepark” van 10 hectare op de Elhorst-Vloedbelt lijkt al onafwendbaar; overigens is de Dorpsraad niet echt tegen (wordt geplaatst op de huidige vuilstort en aan het oog onttrokken). Wel blijven een aantal voetangels en klemmen over: wie heeft nu voordeel bij dit Zenderense zonnepark en komen er nog meer van dit soort parken bij ons? Zo wordt in een recente analyse in de gemeente Borne een aantal gebieden aangeduid die mogelijk geschikt zouden zijn voor zonneparken en/of windmolens. “Toevallig” liggen die gebieden allemaal in het gebied rondom Zenderen……. De Dorpsraad vindt dat een aanzienlijke dreiging voor de leefbaarheid in Zenderen. Zenderen is niet het afvoerputje van Twente!!!

 2. De MESTVERWAARDINGSINSTALLATIE.
  De Raad van State heeft onlangs ingestemd met de bouw van een mestverwaardingsinstallatie op de Elhorst-Vloedbelt. De bouw is begonnen en volgend voorjaar moet de installatie in bedrijf zijn. Hoewel de dorpsraad tegen de komst van de installatie was, is het nu zaak goed met Twence samen te werken. Daartoe bestaat al geruime tijd een klankbordgroep van Zenderense inwoners die periodiek door Twence worden geïnformeerd en geraadpleegd. Een van de onderwerpen is de besteding van een omgevingsfonds dat Twence ter beschikking stelt aan de Zenderense gemeenschap. De klankbordgroep heeft over de besteding van het geld uit dit omgevingsfonds al contact gezocht met diverse geledingen uit Zenderen waaronder de Dorpsraad, de ondernemingsvereniging en de jongerenraad. De klankbordgroep zoekt overigens extra leden, vooral ook onder jongeren.

 3. De VLOEDBELTVERBINDING.
  Kern is het aanleggen van een rondweg om Zenderen, lopend van de Elhorst-Vloedbelt via Het Vlier naar het knooppunt Azelo (met mogelijk in de toekomst een aansluiting op de A1/A35) en dan vervolgens langs de grote weg richting Borne, achter het crematorium langs. De Doorbraak wordt dus niet aangetast en ook het Tusveld lijkt veilig. Van de Elhorst-Vloedbelt zal er dan ook nog een grote bocht worden aangelegd ruim om de sportvelden heen naar de Albergerweg. Het exacte tracé van de Vloedbeltverbinding moet nog worden vastgesteld, mede in overleg met Zenderenaren die op of aan het traject wonen. De Dorpsraad heeft gepleit voor een ruimhartige compensatie voor hen. De definitieve besluitvorming moet nog plaatsvinden. Almelo en Borne moeten binnenkort aangeven of zij het eens zijn met deze route en vervolgens moeten dan de Provinciale Staten het besluit nemen. Daarna gaat dan ook nog de bestemmingsplanprocedure lopen, waarin iedere burger zijn/haar zienswijze kan indienen (en uiteindelijk ook nog naar de rechter kan stappen). Het kan dus nog wel even duren, maar de Dorpsraad is blij dat er nu in ieder geval echt wat aan de verkeersoverlast in Zenderen gaat gebeuren. Wij zitten op 1 lijn met de Stichting Zenderen Filevrij en wij danken hen voor hun kartrekkersrol op dit gebied en voor het vele werk dat zij achter de schermen verrichten.

 4. DORPSAMBITIE.
  Alleen al door de aanleg van de Vloedbeltverbinding zal het verkeer door Zenderen met minstens 30% afnemen. Verdere, vooral snelheidsbeperkende maatregelen, kunnen een nog veel grotere afname veroorzaken. Goede zaak dat desondanks de Zenderense ondernemers bereikbaar blijven en dat lokaal verkeer ook mogelijk blijft. Echter, de harde verkeersscheiding door de Hoofdstraat en door de Albergerweg wordt minder en met de sterke afname van het verkeer wordt het misschien mogelijk ons dorp een beetje anders in te richten. Ook om andere redenen is het goed om nog eens te kijken naar wat we nu eigenlijk met Zenderen willen. Kunnen we een aantrekkelijk dorpscentrum ontwikkelen, kunnen we misschien weer een supermarkt(je) en een bruine kroeg terugkrijgen, wat te doen met woningbouw, hoe gaan we het gemeenschapscentrum Sindron verder ontwikkelen (wordt nu beheerd door Jeanine Mulder van Duimelot), wat gebeurt er met de kloosters en nog veel meer van dit soort onderwerpen. De bedoeling is om deze dorpsambitie te ontwikkelen samen met de gemeente Borne. De Dorpsraad heeft hiervoor een plan van aanpak gestuurd aan de gemeente en binnenkort zal er een eerste informeel overleg met burgemeester Pierik plaatsvinden. Wij hopen dan vanaf begin mei te kunnen starten met de uitwerking van het plan. De Dorpsraad zal u natuurlijk nauwgezet op de hoogte houden, maar wij kunnen niet zonder uw bijdrage. Als een van deze onderwerpen u aanspreekt en u heeft daar wat tijd voor, meld u dan aan a.u.b.

  Tot slot wil ik melden dat ik sinds kort weer de voorzittershamer heb overgenomen van Marinus Tijken. Ik dank hem voor de wijze waarop hij de Dorpsraad in het afgelopen jaar op de kaart heeft gehouden. Bovendien is er een kandidaat voor het secretarisschap, die zich nu oriënteert op wat de functie in de praktijk inhoudt. De Dorpsraad zoekt nog steeds een nieuwe penningmeester………; kost niet veel tijd en u denkt en beslist mee als lid van de Dorpsraad.

  Tot zo ver maar eens deze eerste Dorps(p)raad.

Met vriendelijke groet.
Jan Kruidenier (voorzitter Dorpsraad Zenderen)

Voor al uw aanmerkingen en aanmeldingen:
J.C. Kruidenier
Erve Escher 9
7625NG Zenderen
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
074-8528929

 Briefvoetorg2