Briefhoofd org

DORPS(P)RAAD

(waarin de Dorpsraad Zenderen periodiek van zich laat horen)
16 oktober 2021

Beste Zenderenaren, hier alweer de derde Dorps(p)raad. De Dorpsraad houdt u daarmee op de hoogte houd van wat er speelt en u kunt natuurlijk ook daarop reageren (wat ons betreft graag zelfs).

VLOEDBELTVERBINDING
Wij hebben u al eerder bericht over de stand van zaken met de nieuwe rondweg om Zenderen: de Vloetbeltverbinding. Tegen het eind van het jaar valt er een definitief besluit. De benodigde 50 miljoen euro is al gereserveerd, er is alleen nog enige discussie over het exacte traject. Provincie Overijssel, Gemeente Borne en Dorpsraad Zenderen hebben voorkeur voor de A1/A35 variant. Deze loopt vanaf de Albergerweg met een grote boog langs de sportvelden naar Elhorst-Vloedbelt, en dan via het Flier en knooppunt Azelo langs de grote weg naar Borne. Almelo was tot nu toe voorstander van het traject langs de spoorweg, maar B&W van Almelo hebben nu voorgesteld aan de Almelose gemeenteraad om alleen maar de boog om de sportvelden heen aan te leggen. Hoewel dit nog steeds alleen een Almelo-interne discussie is, vonden wij het toch raadzaam de volgende kritische brief te sturen:


Per e-mail aan:
1. Gemeenteraad Borne
2. Gemeenteraad Almelo
3. Provinciale Staten Overijssel

Zenderen, 10 oktober 2021

Betreft: Vloedbeltverbinding.

De Dorpsraad Zenderen onderschrijft de voorkeur van Gedeputeerde Staten en van gemeente Borne voor de aanleg van de A1/A35 variant van de Vloedbeltverbinding, met de verbinding tussen de N743 en de N744 (de “korte boog”) als integraal deel daarvan. De daartoe benodigde gelden zijn inmiddels gereserveerd. Wij waren ons ervan bewust dat gemeente Almelo zich nader beraadde op de gekozen variant. Tot onze verbijstering komt B&W Almelo nu met het voorstel om uitsluitend de “korte boog” aan te leggen.

Deze optie maakte geen deel uit van de oorspronkelijke PlanMER en zij biedt dan ook geen enkele oplossing voor de verkeersdoelstellingen in onze regio: geen toekomstbestendigheid qua eventuele aansluiting op de A1/A35 bij Azelo, geen vermindering van verkeer op A1/A35, geen robuust ondersteunend wegennet in onze regio en geen sterke afname van het verkeer door Zenderen (en Borne). Sterker nog, SWECO zegt dat zelf ook in haar aanvullende rapport (in opdracht van Almelo) over deze optie.

Desondanks lijkt Almelo toch voor deze optie te kiezen. Zenderen wil echter geen slachtoffer worden van deze ogenschijnlijke oogkleppenpolitiek. De optie (nou ja…..) “uitsluitend korte boog” laat een restverkeer toe dat de huidige harde verkeersdoorsnijding door het dorp in feite ongewijzigd laat. De leefbaarheid van/in Zenderen blijft daardoor beschadigd. De al in gang gezette ontwikkeling van plannen voor een meer verkeersluw centrum met ruimte voor woningbouw specifiek voor jongeren en ouderen, wordt daardoor onmogelijk gemaakt. De bereikbaarheid van de school en (belangrijker) de veiligheid van schoolkinderen blijft precair.

Bovendien trekt het in beschouwing nemen van deze nieuwe “optie” potentieel alle oude discussies over de rondweg, inbegrepen de Verbindingsweg in/rond Borne, weer open. Zenderen was blij dat na ruim een decennium aan discussie er eindelijk een besluit leek te zijn genomen. Deze vreemde actie van Almelo brengt dat nu weer in gevaar. Daarnaast willen we ook niet dat de “korte boog” een onderhandelingsinstrument wordt in de discussie over de spoorweg-variant, waarvoor Almelo en Bornerbroek immers al eerder hun voorkeur hebben uitgesproken.

Nog een laatste opmerking. In het SWECO rapport over de “korte boog” wordt gemeld dat in die optie het verkeer over de betrokken N weg in het jaar 2030 zodanig gering is dat deze de provinciale normen voor het aanleggen van een rondweg niet overschrijdt. Met andere woorden: Er is eigenlijk geen probleem en Zenderen moet niet zeuren. Het zou kwalijk zijn wanneer de betrokken besturen deze in plaats beperkte analyse/stelling zouden toepassen op het hele wegennet in de regio. De PlanMER toont dat er wel degelijk een verkeersprobleem in Zenderen is en dat daartegen goede oplossingen zijn, in samenhang met verlichting van verkeer op de A1/A35 en de ontwikkeling van een robuust regionaal wegsysteem.


Dorpsraad Zenderen verzoekt gemeenteraad Almelo het proces niet nog verder te vertragen, af te zien van de “uitsluitend korte boog”-optie en te kiezen voor de A1/A35 variant van de Vloedbeltverbinding. Zo niet, geeft de dorpsraad Zenderen Provinciale Staten in overweging de A1/A35 variant met een Provinciaal Inpassingsplan (PiP) uit te voeren, zoals dat kort geleden ook is geschied met betrekking tot de Twence Mestverwaarder op de Elhorst-Vloedbelt.
Dorpsraad ZenderenHet is nu even afwachten wat het definitieve standpunt van Almelo wordt. Dat zal ongetijfeld in de media bekend worden, maar ook wij zullen u hierover blijven informeren.

OVERIGE ZAKEN
Wij worden de laatste tijd nogal eens aangesproken met vragen over gebrekkig onderhoud en defecte straatverlichting. Natuurlijk doen wij daar dan wat aan, maar het blijkt vaak beter en sneller wanneer u zelf actie neemt. Wij zetten voor u de meldpunten nog eens op een rij.

Buurtonderhoud
Acute problemen kunt u melden bij “buurTman” Richard Pieterson, te bereiken op 06-20815934 of buurtman@twentemilieu. Dit betreft gebrekkig onderhoud of defecten aan (straat)meubilair, bruggen en tunnels, openbaar groen, riolering, speelondergronden, wegen, watergangen en sloten. Ook gladheid en plaagdierbestrijding.

N.B.: Twente Milieu heeft deze “buurTman” ingesteld, die de schakel vormt tussen Twente Milieu, gemeente Borne, verenigingen, wijkraden en andere organisaties in Borne. Hij zorgt ervoor dat het werk dat Twente Milieu uitvoert tijdig gecommuniceerd wordt naar de betrokken inwoners en organisaties. De buurTman haalt ook proactief informatie en wensen vanuit de wijkraden, verenigingen en organisaties op, zodat Twente Milieu daar rekening mee kan houden of invulling aan kan geven. Alternatief blijft nog steeds de Klantenservice Twente Milieu, 0900-8520111.

Mocht het niet lopen zoals u wenst, laat dat dan weten aan Jos Wolbers of Lies Maathuis, onze Coordinatoren Openbaar Groen. Zij vertegenwoordigen Zenderen al jaren in het zgn “halfjaarlijks overleg-groen” met de gemeente Borne en met de Provincie. Zij bespreken o.m. de aanleg van nieuwe groenvoorzieningen en het onderhoud daarvan. De afspraken worden opgenomen in een actieplan. Wij zullen deze actieplannen voortaan publiceren in dit medium. U kunt dus bij Lies en Jos terecht voor al uw suggesties op het gebied van openbaar groen.

Straatverlichting
Defecte straatverlichting kunt u melden op https://storing.moononline.nl/gemeenteborne. U kunt daar ook op zien (tot op de enkele lantarenpaal nauwkeurig !) wat er met uw melding is gedaan.
Mocht dat niet lopen zoals u wenst, laat dat dan weten aan de Commissie Verkeer en Veiligheid Zenderen. Zij overlegt regelmatig met gemeente Borne en met de Provincie over nieuwe projecten. U kunt dus bij die commisie ook terecht met al uw suggesties over verbetering van het verkeer en de veiligheid in en om Zenderen. De betrokken bewoners worden regelmatig geinformeerd over de gang van zaken.
De commissie bestaat uit Fons Lohuis, Christian Sand, Victor Ragbourn, Matthijs Oude Voshaar, Roy Kroeze, Jan Ganzeboom en Henk Hoek, bereikbaar via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en/of 06-30573280 of via een van de commissieleden.

Tot zover. Wij horen graag van u.

Namens de Dorpsraad Zenderen,
Jan Kruidenier, voorzitter
074-8528929
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Briefvoetorg2