Skip to main content

Verbindingsweg

Verslag terugkoppelavond gevolgen verbindingsweg voor Zenderen (10 mei '17

< 19 mei 2017

In zaal Lutke Hulscher waren ca. 50/60 mensen aanwezig om wat meer te horen en te zien over de boodschap die op 30 november bij de meedenkavond aan de projectgroep was meegegeven: “Onderzoek naar de nadelige gevolgen van de aanleg van de verbindingsweg voor Zenderen”.

Bij de meedenkavond op 30 november jl. was zaal Sindron propvol, vandaar dat de gemeente in verband met de verwachte grote opkomst uitweek naar een grotere zaal. Achteraf was dit waarschijnlijk niet nodig geweest, immers, de opkomst viel tegen. De mensen die gekomen waren, hadden zonder meer, meer verwacht. En ….unaniem was op 30 november de conclusie van de talrijke aanwezigen: “Niet beginnen aan de Verbindingsweg, eerst moet het probleem Zenderen zijn opgelost”!

De projectgroep kwam met een onderzoek naar een aantal mitigerende maatregelen, die voor een groot deel “flutmaatregelen” zijn. Voorbeelden: VRI’s (verkeerslichten) anders afstellen, optimalisering doorstroming Hoofdstraat door bv. het links afslaan niet toe te staan, extra strook kruispunt Albergerweg, rotonde kruispunt Albergerweg/Hoofdstraat, doseersysteem wachtrijen buiten Zenderen, aanpassen werkwijze klaar-overs enz. Die bedachte maatregelen werden afgewogen op de criteria verkeersafwikkeling, ruimtebeslag, verkeersveiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Allemaal maatregelen, die misschien iets helpen, maar niets afdoen aan dezelfde grote verkeersstroom! Die blijft!

Op het eind werd er nog een meer duurzame oplossing voor het verkeer door Zenderen gepresenteerd. De 5B variant, die ooit door de hele gemeenschap van Borne is ondersteund (ook door Zenderen) werd vergeleken met de Oostelijke variant (de zgn. “Ter Keurs variant”). Echter, de dorpsraad en vele anderen zijn er van overtuigd: Als de verbindingsweg er komt, dan geloven we niet, dat de 5B variant er ooit komt. Dan zou de oostelijke variant voor Zenderen veel meer ontlasting betekenen. Echter, beide varianten kosten een flinke aantasting van het landschap en er moeten boerenbedrijven wijken. Wel werd er door de gemeente nog een oproep gedaan om de krachten te bundelen en de lobby te versterken voor de 5B variant.

Het was voor de mensen, die aanwezig waren, een teleurstellende avond. Na de presentaties kon men voor vragen weer in groepen uiteengaan naar een projectleider. Velen misten het plenaire gesprek, waarbij samenvattende meningen ter tafel konden komen.

Samenvattend kan gezegd worden, als reactie op de unanieme stemming op de meedenkavond van 30 november ‘16: “ Niet beginnen aan de verbindingsweg, het probleem Zenderen moet eerst zijn opgelost”: deze stelling blijft gelden. Immers, het probleem Zenderen is met deze teleurstellende resultaten allerminst opgelost!

H.S.