Dorpsraad

Overzicht “HIGH-LIGHTS” 2017

Januari:
Begin januari 2017 vestigt zich in het voormalige pand van “Van Iersel Schoenen”: “Experience Center Zenderen”: drie ondernemers met webshops voor sportvoeding en horloges. Op 5 januari vergadert het d.b. van de dorpsraad over de statuten en de taakverdeling van de leden van de dorpsraad. Op zaterdag 7 januari “kopt” de TC/Tubantia: “Borne groeit in inwonertal, als een van de weinige gemeenten in Twente”. Meeste groei in de Bornsche Maten”. Op maandag 9 januari gaat ondergetekende met de heren Gerard Monnink en Jan Lubbers naar Intratuin Almelo om daar “Fairybells” te halen: mooie kerstverlichting zonder groene takken. Na de kerst zijn ze 40% goedkoper. Op maandag 11 januari overlijdt in het klooster te Almelo heel plotseling pater Johan Strijtveen, eerder prior van het Karmelietenklooster alhier en “vereeuwigd” in het beeldmerk (de vlag) van het Kloosterpad. Op donderdag 12 januari houdt de dorpsraad haar traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst. Ook de heren Jan Verheijen en Ben Oude Nijhuis zijn daarbij uitgenodigd: ze hebben ons daarvoor al een demo getoond van de vernieuwde site van Zenderen, die over een aantal maanden de lucht ingaat. Martijn Wijnstra, pas lid van de dorpsraad, zal hierin de school gaan vertegenwoordigen. We nemen afscheid van Timo Vlaskamp, die jarenlang de belangen van ’t Rigtershoes (jeugd- en jongerenwerk) behartigde. Op maandag 16 januari gaan Ed Mossel, Marcel Middelkamp, Gerard Platenkamp, dhr. Ibbenhorst en ondergetekende naar de rechtbank in Zwolle inzake de plannen van Twence voor mestverwerking op Elhorst/Vloedbelt. Ook de gemeente maakt bezwaar tegen de door de provincie Overijssel verleende omgevingsvergunning. Op dinsdag 17 januari gaan Riet Boomkamp en ondergetekende ter kascontrole op bezoek bij Lies Maathuis inzake de bloembakken. Op donderdag 19 januari is er een terugkoppelingsavond van de meedenkavond over de verbindingsweg deelgebied De Molenkamp, in het Kulturhus te Borne. Als dorpsraad wijzen we het college er nogmaals op, dat de verbindingsweg voor Zenderen zeer nadelige gevolgen zal hebben. Een paar dagen in januari (rond 25 en 26 januari) kan Zenderen schaatsen op natuurijs. Op vrijdag 27 januari meldt de TC/Tubantia: “Twijfels over de verbindingsweg, als het CDA zich tegen de verbindingsweg keert, is de weg van de baan!” Op dinsdag 31 januari komt het d.b. nogmaals bij elkaar, bij Erve De Zeilker, om zich weer te beraden over de verbindingsweg.

Februari:
Op woensdag 1 februari lekt via Facebook te vroeg uit, dat Rob Wolbers en Marc Lansink prins en adjudant zullen zijn bij het komende carnaval. Op 2 februari komt het d.b. bij elkaar voor de tekst van de petitie voor de politieke partijen inzake de verbindingsweg. De heren Gerard Welberg, Jos Wolbers en ondergetekende gaan in de maand februari alle fracties van de politieke partijen in Borne bezoeken en hen deze petitie overhandigen. In deze petitie wordt gepleit voor een oplossing voor Zenderen, voordat begonnen wordt met de verbindingsweg. Er wordt aangedrongen op een onderzoek naar een eventuele oostelijke omleiding (de “Ter Keurs variant”). Alle raadsleden ontvangen de petitie! Ook op 2 februari horen we van de GGD wat hun onderzoek heeft opgeleverd naar aanleiding van de plannen van Twence om op Elhorst/Vloedbelt een mestvergister te bouwen. Er waren ongeveer 40 aanwezigen. Uitkomst: geen enkel gevaar en volledig veilig! “Maak u geen zorgen”. Op dinsdag 7 februari vergadert het d.b. weer, dit keer met Marijke Adams (wijkcoördinatie gem. Borne), het is een startoverleg over het vervolg van Dorpsplan Plus (DP++). Er ontstaat dan het idee om Tom Jannink te vragen als begeleider van DP++. Op vrijdag 10 februari is er overleg van het d.b. met Rudi Theunissen van het communicatiebureau Eurus, dat door de gemeente is ingehuurd inzake de communicatie omtrent de verbindingsweg. Ook Bernd den Dolder van de gemeente is aanwezig. Zenderen heeft nog een ‘Terugkoppelavond” omtrent de tracékeuze verbindingsweg te goed. Men besluit om 2 avonden te houden: een inloopavond op 2 maart en de terugkoppelavond op 10 mei bij Lutke Hulscher (vanwege te verwachten grote belangstelling). Op 13 februari doet de Rechtbank Zwolle uitspraak en onze argumenten worden ongegrond verklaard. We gaan nu in hoger beroep bij de Raad van State. Op vrijdag 17 en zaterdag 18 februari zijn de gala-avonden. Plaatsgenoot Kees Reefman plaatst een treffend artikel in de krant: “Zenderen, het afvoerputje van Twente”. Op zondag 25 februari is er weer de carnavalsoptocht door Zenderen. Zowel ’s zaterdags in Borne als ’s zondags hier in Zenderen doet de groep “Lidwinaweg” mee met een thema, dat de dorpsraad zeer aanspreekt: Vogels met een lange nek en de tekst: “Reikhalzend zien wij uit naar de rondweg om Zenderen”. s ’Morgens om 10.00 uur is in onze parochiekerk het afscheid van pater Nico Hofstede als pastoor van onze parochie.

Maart:
Op 1 maart (Aswoensdag) is er ’s avonds om 20.00 uur presentatie van de plannen Azelerbeek door Irma te Kiefte en Martin Verbeek: jonge ouders uit onze nieuwbouwwijk denken positief mee over de plannen voor hun leef/speelomgeving. Op donderdag 2 maart is er van 18.30 – 20.30 uur inloopavond over de tracékeuze van de verbindingsweg in Sindron. Op vrijdag 3 maart belt Martijn Jansen naar ondergetekende of er misschien onder de leden van de dorpsraad belangstelling is voor een excursie naar een mestinstallatie in Hardenberg. We reageren positief. Op maandag 6 maart vergadert de AED-werkgroep weer. En op dinsdag 7 maart wordt er bij Gerard Welberg weer vergaderd over het vervolg van DorpsplanPlus (DP++). Steeds meer mensen stellen: “Een oplossing is er pas als ook Zenderen wordt verlost van al dat doorgaand verkeer via een rondweg”!” Dan pas kun je spreken van een Totaalvisie”! Op donderdag 9 maart is er een extra infoavond over de Verbindingsweg in het Kulturhus te Borne, een speciale informatieavond om ruis weg te nemen. Martin Steenbeke (bekend van RTV Oost) presenteert deze avond. Op 10 maart geeft de Raad van State groen licht voor het ontmoetingscentrum Noorse Broeders. Op 15 maart gaat Nederland naar de stembus: landelijke verkiezingen. Op do. 16 maart is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. De Raad van State buigt zich half maart over de plannen voor een zorghotel achter De Zwanenhof. Op woensdag 22 maart brengen we met een aantal mensen van de dorpsraad, een paar mensen van Twence en met Anke Jonathans (BorneBoeit) (totaal ca. 15) een bezoek aan Biogas Plus te Hardenberg. Op 23 maart meldt de TC/Tubantia, dat het niet goed gaat met Sindron (Dorpshuis in de verdrukking!). Er is een akkoord getekend wat betreft het onderhoud van de Kloostergaarde: Stichting Invulling Stad en Landschap (SISL), dorpsraad Zenderen, theeschenkerij De Karmeliet en de gemeente Borne ondertekenen een convenant. Op zaterdag 25 maart is het weer “landelijke opschoondag”. TC/Tubantia meldt: “Zo’n 40 vrijwilligers maken Zenderen schoon”! Dit alles onder regie van plaatsgenote Anne Egberts. In week 13 (op of rond dinsdag 28 maart) wordt ons als inwoners van de gemeente Borne een nieuwe container bezorgd: de verpakkingencontainer (met oranje deksel)! Op donderdag 30 maart hebben we weer een bijeenkomst over het project DP++. Op vrijdag 31 maart wordt gevierd, dat Jan Stoop 40 jaar ‘in het vak” zit. En hij ontvangt uit handen van burgemeester Welten een koninklijke onderscheiding.

April:
Op 1 april wordt bekend, dat “Building Design” het monumentale pand van Woonbeheer Borne (thans Welbions) gaat kopen. Op maandag 3 april houdt het d.b. weer een bestuursvergadering bij Jos Wolbers. Daar zijn ook de webmasters Jan Verheijen en Ben Oude Nijhuis, alsmede een delegatie van BorneBoeit (Bertil Meijer en Anke Jonathans) aanwezig. Op 4 april overleggen we bij Gerard Welberg met Rob Stegehuis over de communicatie inzake DP++. We willen er immers ook graag jongeren bij betrekken! Het nieuwe systeem van afval ophalen door Twente Milieu treedt in werking. Op donderdag 6 april gaan we met 12 personen van de dorpsraad naar het gemeentehuis van Borne om te vernemen over de “mitigerende maatregelen”. Een tegenvaller! We hadden andere verwachtingen! Op 12 april wordt er een akkoord getekend wat betreft het onderhoud van de Kloostergaarde: Stichting Invulling Stad en Landschap (SISL), dorpsraad Zenderen, theeschenkerij De Karmeliet en de gemeente Borne ondertekenen een convenant. Ook op 12 april gaat de vernieuwde site van Zenderen “on air”. Op 18 april is er weer halfjaarlijks groenoverleg van dorpsraad met de gemeente Borne (van Zenderen: Jos Wolbers en Lies Maathuis). Op woensdag 19 april hebben Ben Oude Nijhuis, Jan Verheijen en ondergetekende in Sindron een (telefonisch) gesprek met de TC/Tubantia over de nieuwe site van Zenderen. Ze noemen het een “verrijking voor het dorp”. Op woensdag 26 april, vlak voor Koningsdag, is er ook in Borne weer “Lintjesregen”: 12 gedecoreerden, waar onder onze eigen Hennie Harink! In de maand april waren er ook weer cursussen AED en reanimatie: er waren dit jaar 49 cursisten en er zijn 58 mensen uit Zenderen ingeschreven bij Hartslag Nu! Toch een mooi resultaat voor ons dorp! Hulde en dank aan de AED-werkgroep!

Mei:
Op 4 mei is bij de oorlogsmonumenten Elhorst/Vloedbelt weer de traditionele en sfeervolle dodenherdenking. Op 8 mei hebben we ’s morgens met de hele dorpsraad een overleg in het gemeentehuis met de projectgroep over de resultaten van de mitigerende maatregelen voor Zenderen. Diezelfde dag hebben we als d.b. om 17.30 uur een gesprek met 2 mensen van de provincie. Ook op 8 mei komt er een brief binnen bij de dorpsraad van de bewoners aan de Albergerweg, waarin ze hun ongenoegen uiten over de steeds toenemende verkeersstroom door het dorp! Op woensdag 10 mei wordt bekend, dat Golfbaan Weleveld op eigen verzoek failliet wordt verklaard. Diezelfde avond is de terugkoppelingsavond van de verbindingsweg voor Zenderen bij Lutke Hulscher. Wederom teleurstellend voor iedereen die gekomen was. Op donderdag 11 mei komt er het bericht van het bestuur van Sindron, dat de winkel en de gemeenschapsruimte met ingang van 25 mei dicht zullen gaan. Op donderdag 11 mei is er weer een a.b. vergadering van de dorpsraad. Daaraan voorafgaand om 19.00 uur bespreken we met Tom Jannink, Martine van Burgsteden en Marijke Adams de dorpsavond van 18 mei a.s. over DP++. Op dinsdag 16 mei meldt TC/Tubantia, dat het gemeentehuis van Borne sober verbouwd zal gaan worden. Op 17 mei komt er bericht van de Rabobank, dat de pinautomaat zal verdwijnen uit Sindron en helaas niet terugkomt. Op donderdag 18 mei is er om 19.30 uur de dorpsavond als start voor DP++. Er zijn ca. 70 belangstellenden aanwezig en de doelstelling is: informatie ophalen voor DP++!! Inwoners geven veel ideeën tijdens de dorpsavond. Op zaterdag 20 mei is er de G1000 van Borne. Daar konden we niet aan meedoen, vanwege onze eigen G1000 (DP++). Mooie idealistische plannen, ook voor Zenderen! Op dinsdag 23 mei hebben we een gesprek met de gemeente (burgemeester Welten, wethouder Kotteman, Marco Moddejonge en gem. secretaris Gert Jan Rozendom) over de wat verslechterde relatie met de dorpsraad en met Zenderen. Dit vanwege de negatieve publiciteit vanuit Zenderen over de verbindingsweg en de gemeentepolitiek. Op zondag 28 mei (Dumoulin wint de Giro) is er weer de Lentewandeling van het Kloosterpad!

Juni:
De vierde editie van de Familiedag op het Sportpark van Zenderen Vooruit op 4 juni (op Eerste Pinksterdag) was weer een succes! Op dinsdag 6 juni vergadert het d.b. van de dorpsraad weer. En ZV promoveert met net voldoende punten naar de vierde klasse!! Op woensdag 7 juni geeft de Raad van State groen licht voor het zorghotel bij de Zwanenhof. Op maandag 12 juni is er ter plekke (bij het speeltuintje aan de Erve Escher/Erve Kokenberg) overleg van bewoners met de gemeente Borne over de plannen Azelerbeek en …de wens van veel bewoners tot definitief woonrijp maken. Op dinsdag 13 juni legt wethouder Kotteman de eerste steen voor de bouw van het crematorium aan de Hosbekkeweg in Borne. Op zondag 18 juni overlijdt op 78-jarige leeftijd een markante inwoner van Zenderen: dorpskapper Veldhof. Zijn verhalen leven voort! Op maandag 19 juni vergadert de AED-werkgroep weer. Op donderdag 29 juni overleggen we (met enkele bewoners erbij) weer in het gemeentehuis te Borne over de plannen Azelerbeek en de eerdergenoemde wens van de bewoners tot woonrijp maken van de wijk. Een goed gesprek! Wethouder Kotteman zegt toe: aan de lang geuite wens van woonrijp maken zal worden voldaan! Op dinsdag 27 juni wordt bekend, dat Aveleijn ‘t Sindron zal gaan overnemen! Voor Aveleijn is de exploitatie hopelijk beter rond te krijgen, aangezien zij voor zorgbudgetten in aanmerking komen.

Juli:
Op maandag 3 juli hebben drie leden van de dorpsraad een gesprek met twee deelnemers uit Zenderen aan de G1000 (René Spoor en Victor Ragbourn) over de Zenderense verkeersperikelen en een toekomstige rondweg. Op vrijdag 7 juli meldt “BorneBoeit”, dat het plaatselijke bedrijf ‘Letteboer Computers’ voor de tweede keer een prijs gewonnen heeft als “Beste servicebedrijf van Overijssel”!! Van Harte!! Op 14 juli nemen B en W een besluit over het voorlopige tracé van de verbindingsweg. Veel verontrusting bij de ondernemers van De Molenkamp betreffende de ontsluiting! Op maandag 17 juli vergadert het a.b. weer van de dorpsraad. Ook Joyce van Rees en medewerkster Nikki Westerhof schuiven aan en maken alvast kennis met de dorpsraad. Ze zien de dorpsraad als ‘ogen en oren’ van het dorp! Op 21 juli wordt bekend, dat de Golfbaan Weleveld verkocht is, (“onder de prijs”), een tegenvaller voor de gemeente. Op zaterdag 22 juli, terwijl in Zenderen de Volksfeesten aan de gang zijn, verongelukt op tragische wijze onze dorpsgenoot Jos Kuiphuis. Op dinsdag 25 juli wordt in Borne op de Stroom Esch in stromende regen Boris onthuld bij de vindplaats langs de beek. De dorpsraad is met 3 mensen vertegenwoordigd. Op vrijdag 28 juli gaan Ed Mossel, Gerard Platenkamp en ondergetekende naar de hoorzitting “Mestverwerking en Twence op E/V” bij de Raad van State in Den Haag. Ook de gemeente procedeert. Accepteert de Raad van State onze beroepsgronden? Het gevoel na de tijd is ‘vrij goed”! Op maandag 31 juli gaan Jos Wolbers, Marijke Adams en ondergetekende op bezoek bij de prior van het klooster, pater Edgar Koning. We vragen subsidie aan bij de provincie inzake het labyrint: een bezinningsplek in het Patersbos met bomen/vruchten die bekend zijn uit de bijbel.

Augustus:
Nog steeds vakantie…maar de Zenderense perikelen blijven spelen! Op 2 augustus ontvangt de dorpsraad een brief van een betrokken, verontruste inwoner over de sluiting van Sindron. Hij is verdrietig en boos dat de winkel tijdelijk gesloten is en hij doet een beroep op ons, de dorpsraad, om samen Zenderen leefbaar te houden. Ondergetekende gaat enkele dagen later bij hem op de koffie. Ook op 2 augustus ontving de dorpsraad het gunstige bericht van de Provincie, dat er een behoorlijk bedrag aan subsidie is toegekend aan Pater Edgar voor het aanleggen en inplanten van zijn te realiseren “Labyrint”, geld, dat hem zeer goed van pas komt! Op 9 augustus wordt Old Coopers Hall alhier helaas failliet verklaard. Op donderdag 10 augustus is Jan Stoop van de Bornse Courant met een cameraman van RTV Borne op bezoek bij Ed Mossel thuis. Ook ondergetekende is aanwezig. Op 21 augustus meldt de krant: “Bornse coalitie achter sluiting spoorwegovergang aan de Oonksweg”. Op vrijdag 25 augustus verhuist mammoet Boris van de hal op Elhorst/Vloedbelt naar z’n plek in de beeldentuin van Borne. Zou die toch ook bang zijn voor de plannen van Twence??? Op dinsdag 29 augustus is er een eerste overleg van het d.b. van de dorpsraad met Aveleijn in Sindron.

September:
Op dinsdag 5 september vergadert het d.b. van de dorpsraad weer in aanwezigheid van Tom Jannink, Martine van Burgsteden en Marijke Adams. De stellingen van de dorpsavond van 18 mei worden ondergebracht in 9 thema’s: dus er komen 9 werkgroepen. Er wordt weer overlegd over het vervolg van DP++. Op woensdag 6 september is er van 17.00 -19.00 uur een inloop in Sindron om de plannen voor de belevingsplek ‘Azelerbeek’ en het woonrijp maken van Erve Escher/Erve Timmerman/Erve Kokenberg in te zien. Medewerkers van de gemeente zijn goed vertegenwoordigd. Op de maandagavonden in september doen Gerard Welberg, Jos Wolbers en ondergetekende een tweede ronde langs de fracties van de politieke partijen in Borne. Doel: hen erop wijzen, dat de resultaten van de mitigerende maatregelen weinig tot niets voorstellen en dat een onderzoek naar een eventuele oostelijke variant (de zgn. “Ter Keurs-variant”) nog steeds wenselijk is. Op donderdag 14 september bezoekt ondergetekende een inloop thema-avond over vrijwilligerswerk (georganiseerd door Henriëtte v.d. Kieboom). Op zondag 17 september is er weer een Muzikaal Kloosterpad. Op vrijdag 22 september is er een gesprek van het d.b. van de dorpsraad met RABO Centraal Twente: dhr. Raanhuis en de dames Ina Nijhuis en Yvonne ten Tusscher. Thema: wat kan de RABO voor Zenderen betekenen ter compensatie van het wegblijven van de pinautomaat? Ook op 22 september sturen drie leden van het d.b. van de dorpsraad een reactie naar de Bornse Courant en naar “BorneBoeit” op de brief van René Spoor (Bornse Courant van 20/09). Hij interpreteert in die brief de mening van de dorpsraad anders dan in ons eerder overleg was verwoord. Op 23 september is het “Burendag”. Vrijwilligers zijn weer bezig in de Kloostergaarde en geven de tuin een najaarsbeurt. Op maandag 25 september houdt de SP in Zenderen een actie tegen de verbindingsweg. De dorpsraad toont wel interesse, maar doet niet actief mee. Op woensdag 27 september vergaderen we weer bij Gerard Welberg. Ook enkele raadsleden zijn dan aanwezig.

Oktober:
Op maandag 2 oktober bezoeken Gerard Welberg, Jos Wolbers en ondergetekende een laatste fractie. De dag erna, dinsdag 3 oktober, wordt er een initiatief raadsvoorstel van de coalitie (CDA, GB en Borne Nu) aangenomen. Er komt een onderzoek naar een eventuele oostelijke omleiding om Zenderen en naar goede ontsluiting voor de ondernemers op de Molenkamp. Voor beide deelgebieden komt er een werkgroep. Voor Zenderen kan de dorpsraad meepraten. De TC/Tubantia “kopt”: “De verbindingsweg loopt van compromis naar compromis”. De dorpsraad voelt zich gehoord! Jan Bartels (veearts, wonend op het Tusveld), dient bij de dorpsraad zijn zienswijze in wat betreft de oostelijke omleiding. Op 4 oktober besteedt de Bornse Courant aandacht aan de bouw in eigen beheer van een grotere materiaal-opslag schuur bij IJsbaan ’t Hag. Op vrijdag 6 oktober hebben we als d.b. weer een gesprek met Joyce van Rees van Aveleijn. Goed nieuws: de winkel zal heropenen op maandag 13 november en vanaf 1 december is de gemeenschapsruimte weer ter beschikking van de gemeenschap. Op maandag 9 oktober vergadert de AED-werkgroep weer en men verwelkomt een nieuw lid: Peter Feldman. Op donderdag 12 oktober vergadert de dorpsraad (a.b.) weer. Te gast is het zelfregieteam Borne: de heren Henk de Jong en Ben van der Weide. Het betreft een inloophuis voor naasten van iemand met onbegrepen gedrag. Folders met informatie over deze materie liggen in Sindron! Op woensdag 18 oktober doet de Raad van State uitspraak inzake de mestverwerking van Twence op Elhorst/Vloedbelt. Geen mestverwerking op E/V!! En ook geen stort meer! De lezersbrief van Roelof-Jan Naaktgeboren: “Vooral verliezers bij Elhorst/Vloedbelt” (TC/Tubantia van 24 oktober) leidt tot een reactie van ondergetekende. Maar…op vrijdag 27 oktober wordt onze vreugde weer getemperd: Twence zet de plannen voor mestverwerking toch door! “Houdt het nou nooit op?” TC/Tubantia “kopt”: Twence zet door, Mossel stroopt mouwen weer op”. Ook op vrijdag 27 oktober is er een sfeervolle wandeling en viering van het 10-jarig jubileum van het Kloosterpad.

November:
Op 1 november meldt de Bornse Courant in een gesprek met Ed Mossel: “’ Na uitspraak Raad van State lijkt de strijd gestreden, maar …… het hele circus begint weer opnieuw en Eds archief wordt nog omvangrijker!! Op zondag 5 november was er weer de herfstwandeling van het Kloosterpad. Op maandag 6 november brengen Gerard Welberg en ondergetekende een bezoek aan het kantoor van Tom Jannink en Martine van Burgsteden in de Pol te Bentelo. Tom wil ons en de dorpsraad adviseren om inzake de ontwikkelingen mestverwerking op E/V de dialoog (weer) te zoeken, met Twence, gemeente en provincie. Nu bestaat er volgens hem een mogelijkheid om voor Zenderen veel uit deze ontwikkeling te halen. De hele dorpsraad ontvangt deze brief. Maar wij blijven bij ons standpunt en vinden toch, dat dit riekt naar “koehandel”. Op dinsdag 7 november is er ’s ochtends weer halfjaarlijks groenoverleg met de gemeente (Jos Wolbers, Lies Maathuis). Op dinsdag 7 november ’s avonds wordt onder leiding van Martine van Burgsteden en Marijke Adams bij schemerlicht in de kantine van ZV met de “kartrekkers” van de werkgroepen DP++ nader uitgewerkt, wat men graag als projecten ziet. Op vrijdag 10 november is de feestelijke opening en receptie van de buurtsuper in Sindron. In het weekend van 11 en 12 november kunnen leden van de ijsclub “t Hag” weer hun abonnementskaarten afhalen. De bijgebouwde schuur is klaar! In wk.46 moet ieder adres van Zenderen de GFT- en restcontainer buiten zetten voor de chipcontrole. Op donderdag 16 november is er het jaarlijks overleg van dorpsraad met het college. Op dinsdag 21 november bezoeken Jos Wolbers en ondergetekende een bijeenkomst in het Kulturhus over de toekomst van de groep “Neije Noaberschop”, bekend van Marijke Adams en de buurtbonnen. Op vrijdag 24 november wordt bekend, dat ’t Seminar vanaf 1 januari 2018 overgaat in andere handen (Willem en Leonique Bokhove). De huidige eigenaren: Saïd Maher en Jelle Wagenaar, blijven wel aan de zaak verbonden. Op dinsdag 28 november brengt de provincie een bezoek aan de Kloostergaarde. De Kloostergaarde heeft namelijk ook subsidie ontvangen van de provincie in het kader van “Samen voor elkaar” en men wil graag zien, wat er zoal gebeurt. Frank van Dam (SISL) voorziet ons van een ‘vlog’. Eind november wordt ook duidelijk, dat de gemeente Borne de aandelen van Twence niet verkoopt. Twence is immers ook een duurzaamheidsbevorderaar.

December:
Op woensdag 6 december plaatsen Gerard Monnink en Jan Lubbers de in januari dit jaar aangeschafte “Fairybells”: kerstdecoratie zonder groen met veel ledlampjes. Op donderdag 7 december heeft het d.b. van de dorpsraad een gesprek met dhr. Nico Hulsebos, van de gemeente. Dhr. Hulsebos is de opvolger van dhr. Gerald ten Thij. Ook op 7 december ’s avonds is er de informatieavond van RABO Centraal Twente. Op 7 december ontvangen we een verheugende brief van de provincie: de subsidie, die ondergetekende samen met Marijke Adams heeft aangevraagd voor het project DP++, wordt toegekend!! Op 11 december vergadert de AED-werkgroep weer. Op donderdag 14 december is de dorpsraad (a.b.) weer “back home”: terug op het oude nest, ’t Rigtershoes. Dank aan Tom Hilderink (“De Barrique”) en Noortje v.d. Kolk! (Immers, ’t Sindron is diezelfde avond bezet en er wordt een kerstviering gehouden). We bespreken de door Tom Jannink voorgestelde dialoog. Echter, we blijven bij ons standpunt. Tegen de mestverwerking op deze plek! In de laatste volle week voor de Kerst worden de vrijwilligers van de bloembakken en van de ‘kerstbomen” weer verrast met een attentie. Riet Boomkamp heeft dit weer perfect verzorgd (helaas: voor haar de laatste keer). In de VOX van 15 december zit een folder met een oproep van de actiegroep “Zenderen tegen GVW (gemeentelijke verbindingsweg”): op 16 januari 2018 om 20.00 uur bij Lutke Hulscher! Voor eventuele giften wordt het bankrekeningnummer van de dorpsraad gebruikt. Dat suggereert, dat de dorpsraad ook meedoet. Echter, de dorpsraad faciliteert slechts en doet niet mee. Ook in de VOX een enquêteformulier van het Oranjecomité om te peilen of er nog draagvlak is voor de activiteiten op Koningsdag. Op 15 december staat er weer een tent aan de Lidwinaweg: “Piepersbal” (Jongerencarnaval) en de inwoners van Zenderen treffen de dag erna een aardappel met de afbeeldingen van Jonkheer Myron en Jonkvrouw Esmée aan hun voordeur! De dorpsraad ontvangt een uitnodiging voor de receptie op 29 december in ’t Rigterhoes, waarbij Jan Everlo ‘de Gouden Pieper’ krijgt vanwege zijn verdiensten voor de gemeenschap. De dorpsraad feliciteert hem daarmee. Op dinsdag 19 december is er weer overleg van het d.b. van de dorpsraad met Tom Jannink en Martine van Burgsteden. We besluiten om het aantal werkgroepen terug te brengen van 9 naar 6. Op 20 december wordt bekend, dat de inwoners van Borne vanaf 2019 geen hondenbelasting meer hoeven te betalen. En ook op woensdag 20 december wordt bekend, dat de Provincie de PIP (Provinciaal Inpassings Plan) gaat toepassen voor het bestemmingsplan Elhorst/Vloedbelt. Ze zet daarmee de gemeente Borne buitenspel bij de eventuele komst van de mestvergister. Op 22 december ontvangt de dorpsraad een mooi bericht omtrent de afwikkeling van Stichting Sindron. Er blijft een positief saldo over en dat komt ten goede aan de doelgroepen, die gebruik maken van het Sindron. Ook de dorpsraad hoort tot de gelukkigen! Op woensdag 27 december maakt de TC/Tubantia melding van de eerdergenoemde datum van 16 januari ’18: “Avond over overlast verkeer in Zenderen”. In de laatste week voor Kerst komt Frank van Dam (voorzitter SISL) vrijwilligers verrassen met een mooie jaarkalender van Sortimentstuin De Kloostergaarde (de fraaie foto’s van de Kloostergaarde zijn gemaakt door pater Tilet, Karmeliet en gepassioneerd natuurfotograaf).

Zoals u ziet, is er in 2017 weer van alles gepasseerd! De Dorpsraad staat middenin de samenleving en telt mee…ook bij de gemeente. Daar zijn we de gemeente dankbaar voor. Echter, inzake de wegenproblematiek, leek het dit jaar vaak, dat de dorpsraad een oppositierol had. Toch zijn we blij, dat we daarmee hebben kunnen ventileren hoe de gemeenschap erover denkt. We streven ernaar om steeds constructief oplossingen aan te dragen en zo een zo groot mogelijk draagvlak te creëren.
Dank voor ieders betrokkenheid! Ook inzake het dit jaar uit te werken DP++. Tot nu toe hebben zich in totaal ca. 30 mensen opgegeven. De werkgroepen “wonen in Zenderen”, “Duurzaamheid” en “Voorzieningen” kunnen nog best versterking gebruiken! Dus…meldt u zich gerust aan!

Zenderen, 28 december 2017
Henk Semmekrot, secretaris


De Dorpsraad wenst u allen een gezond en gelukkig 2018!!