Dorpsraad

Bestuur 2019

De Dorpsraad van Zenderen is opgericht op 6 april 1979 onder de naam: Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen. De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van Zenderen. Daartoe fungeert de Dorpsraad veelal als intermediair tussen enerzijds de overheden gemeente Borne en provincie Overijssel en anderzijds de Zenderense gemeenschap. De samenwerking met de gemeente Borne is zelfs vastgelegd in een bestuursconvenant.

Belangrijk doel van de Dorpsraad is het in stand houden en versterken van de leefbaarheid van Zenderen (inclusief het buitengebied). De Dorpsraad wil graag het aanspreekpunt zijn voor algemene onderwerpen, die het dorp aangaan. Daartoe onderhoudt de Dorpsraad intensief contact met vertegenwoordigers van de gemeente. Zo is er jaarlijks een overleg van de Dorpsraad met het (meestal) voltallige College van B en W. En twee keer in het jaar is er een zgn. “groenoverleg” van twee leden van de dorpsraad met ambtenaren van de gemeente, die onderhoud van groen en infra aansturen (het zgn. halfjaarlijks overleg). Dit alles met het doel om de belangen van de inwoners van Zenderen zo goed mogelijk te behartigen.

In de statuten is vastgelegd: de stichting heeft ten doel het bevorderen en behartigen van de belangen van de Zenderense gemeenschap op: a. maatschappelijk, recreatief en cultureel gebied, b. ruimtelijk en infrastructureel gebied, c. milieugebied, zulks in de meest ruime zin van het woord.

Bestuur
Het bestuur van de dorpsraad kent een dagelijks bestuur (het d.b.) en een algemeen bestuur (het a.b.) Het dagelijks bestuur bestaat uit: de voorzitter, de secretaris, de penningmeester, de vicevoorzitter en iemand met een zgn. “kwaliteitszetel”. Het voltallige bestuur (het a.b.) bestaat uit leden, die vertegenwoordigers zijn van diverse organisaties (verenigingen of clusters van verenigingen) in Zenderen. In het project Dorpsplan PlusPlus, dat gestart is in mei 2017, is ook opgenomen het thema: “Vernieuwing van de dorpsraad”. Daar zijn we nu, anno september 2018, volop mee bezig. Er wordt gewerkt aan een andere structuur en organisatievorm van de dorpsraad. Tot zo lang is het bestuur als volgt samengesteld:

NaamTaak   / Namens
MobielTelefoon
Jan Kruidenier Interim-voorzitter 06-11269271 074-8528929
Henk Semmekrot Secretaris / R.K. parochie 06-12477174 074-2663193
Renate ten Broeke Penningmeester 06-40165578 074-2664481
Martijn Jansen GLTO 06-51940400 074-2672421
Marinus Tijken Vicevoorzitter / Sport, ZV 06-12205202 074-2778409
Riky Steenhagen Ouderen / Sindron   074-2664844
Martijn Wijnstra St. Stephanus Basisschool 06-14361466 074-8518738  
Jan Maathuis Kwaliteit/Overige/Adviseur   074-2663638 

P1010657

Bij de benoeming van nieuwe leden dient er rekening mee te worden gehouden dat het bestuur een afspiegeling moet zijn van de verschillende buurten van de Zenderense gemeenschap. Tevens wordt gelet op een evenwichtige verdeling van de leeftijden en de man/vrouw verhouding in het bestuur.

Werkgroepen
Vanuit de Dorpsraad zijn de volgende werkgroepen ingesteld (“onder de paraplu “ van de Dorpsraad):

 • Werkgroep Kloosterpad Zenderen
  contactpersoon: Lies Maathuis: (tel: 074-2663638))
 • Werkgroep AED Zenderen
  contactpersoon: Riet Beijen (tel: 074-3841877)
 • Werkgroep Website Zenderen
  contactpersonen: Jan Verheijen (tel: 074-2664594) en Ben Oude Nijhuis (tel: 074-2670287)
 • Werkgroep Openbaar Groen
  contactpersonen: Jos Wolbers (tel: 074-2661844) en Lies Maathuis (tel: 074-2663638)

P1010656Om het dorp verder te verfraaien onderhouden vrijwilligers de bloembakken die bij de invalswegen en in het centrum van Zenderen staan opgesteld. Contactpersoon hiervoor is Lies Maathuis.

 

Activiteiten van de Dorpsraad
Er wordt elke maand vergaderd, de ene maand door het dagelijks bestuur (het d.b.). en de volgende maand door het algemeen bestuur (het a.b.):

 • Het d.b. vergadert op de eerste dinsdagavond van de maand bij één van de leden thuis.
 • Het a.b. vergadert in de volgende maand op de tweede donderdagavond in Sindron.  
 • Verder geven we als dorpsraad gehoor aan allerlei uitnodigingen van gemeentelijke, provinciale en maatschappelijke instellingen om samenkomsten bij te wonen en deze zo van dienst te zijn met onze inbreng(we denken o.a. aan “meedenkavonden”, bijeenkomsten in het gemeentehuis, informatieavonden, jubilea, recepties enz.)

Op de bestuursvergadering worden regelmatig gasten uitgenodigd.
Wanneer u uitgenodigd wilt worden of iets hebt in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris.