Inspraakreactie Verbindingsweg

De Stichting Zenderen Filevrij (voorheen Actiegroep Verbindingsweg Nee) heeft een inspraakreactie aan het college van burgemeester en wethouders van Borne gestuurd. Het voorontwerp voor de plannen om de Verbindingsweg aan te leggen is nl door de gemeente ter inzage gelegd.
Een van de eerste stappen om te laten zien dat we het niet eens zijn met de aanleg van deze weg is het sturen van een inspraakreactie. De weg leidt meer verkeer in Zenderen en daarmee gepaarde gaande stankoverlast en grotere fijnstof ontwikkeling. Geen gezonde situatie voor de inwoners van Zenderen. Vandaar deze eerste actie.
We gaan uiteraard nog steeds voor een weg om Zenderen om zo de dagelijkse files in Zenderen op te lossen.

Lees de ingestuurde inspraakreactie.