Opbrengst Collecte  Long Fonds

 Logo briefhoofd Long Fonds 1

Betreft: Bedankt voor uw inzet!

 Geachte Heer, Mevrouw,

Door de Corana heeft het longfonds dit jaar een digitale collecte gehad.
Nieuw is dit voor hen en voor ons.
Veel medecollectanten hebben alles op alles gezet om van de online collecte een geweldig succes te maken.
De opbrengsten zijn:

In Borne: € 716.-
In Zenderen: € 457.50

We hebben dit jaar veel 10 jarige jubilarissen en twee 30 jarige jubilarissen.
Fijn dat U al zo lang voor het Longfonds collecteert.
Namens de mensen met een longziekte willen we alle medeorganisatoren en medecollectanten van Borne en Zenderen bedanken voor de goede inzet.

Met vriendelijke groet,
Anita Wennekink
Eindverantwoordelijke Borne en Zenderen