Verbindingsweg

Terugblik op “ZENDEREN IN ACTIE”!!! 25 september ‘17 29 sep 2017

P1000884Wat was het druk in het dorp, bij de rotonde! Nu eens niet met alleen maar racende, lawaaimakende en uitlaatgassen producerende auto’s, maar nu ook eens met actie voerende mensen: SP fractieleden en inwoners van Zenderen. De eersten hadden de inwoners van Zenderen opgeroepen om massaal publiekelijk aan straten en ramen en in tuinen zichtbaar te maken, dat de Verbindingsweg Zenderen niet verbindt. Integendeel, alleen maar voorziet van nog meer doorgaand verkeer, waarbij we als inwoners van Borne ook nog voor jaren moetenP1000881 meebetalen aan onze eigen onleefbaarheid middels verhoging van de onroerendgoedbelasting. De opkomst en de creatieve deelname was geweldig. Er waren vele protestborden gemaakt en er werden heel veel protestrondjes gefietst en gewandeld op de rotonde. Ook de pers was goed aanwezig. Goede publiciteit! Allen, die hebben deelgenomen: Hartelijk Dank!

P1000879En nu maar hopen, dat er op dinsdag 3 oktober naar ons geluisterd wordt. Dan stelt de gemeenteraad van Borne het tracé vast van de veelbesproken Verbindingsweg. Als dorpsraad zijn we in de maanden februari en september langs alle (7) fracties van de politieke partijen geweest om aandacht te vragen voor het Zenderense verkeersprobleem! Ook wij zijn benieuwd, waar de politiek mee komt. Alle partijen zijn het met ons eens, dat we tot nu toe zwaar teleurgesteld zijn met de zgn. “mitigerende(verzachtende) maatregelen”. Dat is niets anders dan, zoals we bij een van de partijen hoorden: ‘pleisters plakken met hele dure pleisters”. We wachten af!!

De Dorpsraad