Dorps-Ambitie-Plan (D.A.P.)

Het Dorpambitie plan is een vervolg op het Dorpsplan Plus. Dit alles met de blik naar de toekomst. 
Hoe moet Zenderen er in de toekomst uitzien? `Mijn Zenderen 2030`.
Hiervoor zijn na reacties op een aantal stellingen diverse werkgroepen gestart.
Zij gaan een uitwerking geven aan de toekomstvisie van Zenderen.
Regelmatig zal hieronder verslag gedaan worden over de vorderingen.

 Berichten Werkgroepen

▽ Communicatie

▽ Verkeer en Veiligheid

▽ Voorzieningen

▽ Ondernemerschap

06-02-2019:  ‘We moeten het dorp oppoetsen’
BORNE BOEIT

07-11-2018:  Vliegende start voor businessclub Zenderen
TUBANTIA

12-10-2018:   Startbijeenkomst OVZ
VOX

28-05-2018:   Eigen Website

28-05-2018:   Brief Ondernemersvereniging Zenderen (OVZ) juni 2018
VOX

▽ Vernieuwing Dorpsraad

▽ Verenigingsleven

▽ Wonen in Zenderen

▽ Duurzaamheid

▽ Recreatie en Toerisme