Inwoners

In memoriam: Jan ter Keurs

Jan ter Keurs 2Op maandag 8 januari is plotseling op 65-jarige leeftijd overleden ons mede-dorpsraadslid Jan ter Keurs, van de Zenderensestraat 8A. Ruim 21 jaar is hij actief lid van de dorpsraad geweest.
Hij vond het nu wel een keer goed geweest en gaf aan, dat hij zou gaan stoppen. Hij nodigde ons uit voor een Nieuwjaarsbijeenkomst met een nieuwjaars/afscheidsborrel bij hem thuis op donderdag 11 januari. Helaas kon dit niet meer doorgaan.
We hebben hem dus niet bij leven onze dank kunnen overbrengen.
Toch zijn we Jan erkentelijk voor alles wat hij in het belang van de inwoners van Zenderen heeft gedaan. We zullen Jan gaan missen en we wensen de familie en nabestaanden heel veel sterkte toe.

De dorpsraad