Brand op de stortlocatie Boeldershoek

De zeer grote brand op de Boeldershoek in Hengelo op 30 Juni 2018 bij Afvalverwerker Twence is er een om niet licht te vergeten. Zelfs Defensie moest er aan te pas komen om mee te helpen bij het blussen.
In voorgaande jaren waren al eerder op de Boeldershoek een aantal branden voorgekomen. Zelfs op de stortlocatie Elhorst/Vloedbelt hebben zich in het recente verleden branden voorgedaan.

De gevolgen van de brand waren tot een flink deel van Overijssel en Gelderland merkbaar. Zelfs op ca 100 km afstanden (Kampen) waren de gevolgen merkbaar. Volgens de Brandweer Twente zijn er gevaarlijke stoffen vrijgekomen. Zij waarschuwde om uit de rook weg te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. In Delden werden door het zwembad honderden bezoekers naar huis gestuurd.

Men kan zich afvragen hoe een dergelijke grote calamiteit heeft kunnen plaats vinden ondanks de ervaringen uit het verleden en de aangebrachte voorzorgsmaatregelen zoals o.a. warmtesensoren. Een bedrijfsbrandweer is niet aanwezig. Twence claimt een zeer zorgvuldig bedrijf te zijn doch de praktijk bewijst steeds weer opnieuw dat calamiteiten niet te voorkomen zijn ondanks alle voorzorgsmaatregelen, wettelijke voorschriften en de talrijke vergunningen.

Een link kan gelegd worden naar de Elhorst/Vloedbelt. Weliswaar is hier hoofdzakelijk sprake van mestverwerking met daarnaast een stortbestemming doch op het gebied van mestverwerking wordt door Twence via de GGD beweerd dat ongelukken op de E/V niet kunnen gebeuren omdat aan de gestelde eisen wordt voldaan en als dit toch zou gebeuren dan blijven de gevolgen binnen de hekken. Dit is theorie. In de praktijk blijkt steeds weer opnieuw dat calamiteiten zich blijven voordoen al dan niet met desastreuze gevolgen.

Er is echter een groot verschil, bij mestverwerking en vergisting worden veel gevaarlijker en giftiger stoffen verbruikt. Bij een calamiteit kunnen de gevolgen veel ernstiger zijn. Het is niet uit te sluiten dat ook Zenderen en omgeving met haar mestverwerking en vergisting op de de E/V een potentiele kandidaat zal blijken te zijn. Evacuatie behoort dan tot de mogelijkheden zoals de praktijk heeft uitgewezen. De locatie E/V is omgeven door een 30-40 omwonenden en ligt in de directe nabijheid van het dorp met ca 1400 inwoners.

Men kan zich dan in alle ernst afvragen of de keuze voor een mestverwerkingsinstallatie op de locatie E/V wel verantwoord is vooral op het gebied van gezondheids- en veiligheidsrisico’s gezien de vele in de praktijk voorkomende calamiteiten met ernstige afloop.
Belanghebbenden zullen zich gesteund voelen door hetgeen thans op de Boeldershoek is voorgevallen om verzet te blijven aantekenen. Wellicht kan ook de gemeente Borne hier aanleiding in vinden om toch in eerste instantie in hoofdlijnen bezwaar in te dienen om later niet gepasseerd te worden.

Namens de Stichting behoud Elhorst-Vloedbelt
E.J.A. Mossel