Dorps-Ambitie-Plan

Verslag startavond Dorpsplan PlusPlus

DorpsplanPlusPlus

Aan de oproep van de dorpsraad voor de Dorpsavond op 18 mei ’17 in Sindron hadden zo’n 65 mensen gehoor gegeven! Best een goede opkomst!  Het doel van deze dorpsavond: “informatie ophalen”  bij de burgers voor ideeën betreffende thema’s als wonen, werken, leven enz. in Zenderen. Dit als actualisering van het bijna tien jaar geleden tot stand gekomen Dorpsplan en het daarna gevolgde proces DorpsplanPlus. 

Vandaar dat we nu, anno 2017, gaan beginnen aan een vervolg van DorpsplanPlus, het zgn. DorpsplanPlusPlus (DPPP). Dit alles met een blik naar de toekomst, een soort “Mijn Zenderen 2030”. De avond werd georganiseerd door de dorpsraad samen met Tom Jannink, Martine van Burgsteden en Marijke Adams. Na een welkomstwoordje door voorzitter Gerard Welberg en een inleidend woord door Tom Jannink werd het woord gegeven aan Hennie Oude Vrielink ( van het stichtingsbestuur van Sindron). “Helaas, het kan niet anders, dan dat Sindron ingaande 25 mei a.s. gaat sluiten”.

Er werden vervolgens door verschillende leden van de dorpsraad afzonderlijk vier thema’s kort besproken:

  1. Wonen / kwaliteit fysieke omgeving: inbreiding/uitbreiding/oude dag in Zenderen/woningen voor jongeren/duurzaamheid.

  2. Voorzieningen: dorpsontmoetingsplek/gemeenschapsgebouw is nodig. Iedereen is ervan onder de indruk, dat Sindron gaat sluiten! (Bitter is wel het feit, dat een belangrijke verworvenheid van het Dorpsplan 2008: het Sindron als gemeenschapscentrum, uitgerekend bij de start van dit nieuwe project, weer gaat sluiten!!) Kerk/parochie/kloosters.

  3. Sociale samenhang / betrokkenheid: zorg voor de ouder wordende mens (noaberhulp en elkaar op een gezonde manier in de gaten houden), communicatie: de nieuwe website is zeer welkom, ondernemersklimaat: “wat is er nodig om ondernemers, ook boeren, in het dorp te houden?”

  4. Anders: “wat is er nog meer nodig om Zenderen voor de toekomst prettig leefbaar te houden voor iedereen?” Vul de volgende zin naar eigen idee aan: “Zenderen is ook in de toekomst prettig leefbaar, want ....”

Aan de hand van stellingen als:

  • Je kunt in Zenderen niet oud worden
  • Woningen voor onze jongeren zijn niet echt nodig
  • Zenderen is in 2040 of in 2025 energieneutraal
  • Er is geen toekomst voor kerk en kloosters
  • Voor jongeren biedt Zenderen weinig
  • Zenderen.....een nieuw uitbreidingsplan is niet echt nodig...!

ReactiesDorpsplanPlusPlus

werden de aanwezigen aan het denken gezet en kwamen “de tongen los”. Alles kon opgeschreven worden op briefjes (post-its) bij de betreffende groepen en iedereen kon een rondgang maken. Er konden ook nog opmerkingen gemaakt worden over: - wat gaat goed – en  wat kan beter – welke actie moet er plaats vinden  -  en wie wil hier aan meehelpen, zodat er ook echt wat gebeurt.

Het was een heel mooie, zinvolle avond.  Er is veel informatie “opgehaald” en deze zal verwerkt worden tot een overzichtelijk geheel. In een plenaire terugkoppeling op het eind van de avond is ook afgesproken dat dit overzicht ook op de website zal verschijnen, zodat ook de mensen die niet aanwezig waren, de mogelijkheid krijgen om alsnog aanvullingen te geven. Er was een positieve goede sfeer.

Gerard Welberg sloot de bijeenkomst af met de woorden: “We voelen heel veel energie, maar het is soms net als met een elastiek: er wordt aan het andere eind aan getrokken, waardoor het lijkt, dat het niet opschiet”. Wat betreft de blik op de toekomst, deed hij een beroep op ieders saamhorigheid: positief vooruitzien en met elkaar de schouders eronder!

 

H.S.