Verbindingsweg

Brief dorpsraad aan de fractieleden gemeente Borne 20 sep 2017

Geachte fractieleden,

De dorpsraad van Zenderen stelt het erg op prijs dat u ook van­ avond weer tijd voor ons wilt vrijmaken.
U heeft middels een motie opdracht gegeven te onderzoeken hoe Zenderen door mitigerende maatregelen ontlast kan wor­den door de aanleg van de verbindingsweg. Hiermee geeft u al impliciet aan dat deze weg Zenderen geen oplossing biedt maar waarschijnlijk problemen vergroot.

Naar onze mening zijn de meeste bedachte oplossingen schijn­oplossingen of oplossingen die heel veel geld kosten. We nemen u graag evenmee
1 Een voetgangersoversteekplaats verwijderen ter hoogte van Al Capone, waar bijna niemand oversteekt, biedt geen oplos­sing.
2. Een extra opstelvak op de Albergerweg lijkt ons niet realis­tisch: je zult Al Capone moeten op kopen.
3. De optimalisering van het kruispunt Hoofdstraat Alberger­weg is alleen mogelijk als je 3 woonhuizen en een restaurant opkoopt, bovendien sla je zo een gat midden in het dorp: lijkt ons dus financieel en planologisch gezien niet realistisch.
4. Een doseersysteem om Zenderen in te mogen lost het verkeer door Zenderen niet op.
5. De "leukste" oplossing: verkeer dat vanaf Almelo naar AI­bergen wil moet doorrijden tot aan de rotonde, rotonde rond en terugrijden richting Almelo en dan rechtsaf slaan naar AI­bergen.
6. Werkwijze klaarovers aanpassen: nog afgezien van de afspra­ken die met de politie gemaakt zijn over de uitvoering van het oversteken, levert dit niet veel op. Het gaat maar om een kwartier per dag.
7. Spitsmijden: dit kan een deeloplossing zijn. Vraag blijft hoe je dit gaat regelen.
8. Reistijdinfo: waar gaje de info verstrekken. Is er dan nog een mogelijkheid een andere route te nemen.

We hopen dat u met ons van mening bent dat de echte oplossing is: het verkeer om het dorp leiden.
Hoe je het ook wendt of keert: het is niet meer van deze tijd dat een provinciale weg dwars door een dorp gaat.

We hebben als dorpsraad een oproep gedaan: Niet beginnen met de verbindingsweg voordat het probleem Zenderen duurzaam is opgelost. We bedoelen hiermee dat als de schop de grond ingaat voor de verbindingsweg het voor Zenderen duidelijk moet zijn dat er op korte termijn een duurzame oplossing in zicht is.

Op uitdrukkelijk verzoek van de dorpsraad is uitgezocht wat de mogelijkheden zouden zijn voor de "ter Keurs-variant" . In het korte tijdsbestek is begrijpelijk gekozen voor de financiële kant: deze variant is 10 tot 15 miljoen euro goedkoper dan de 5b va­riant. Wij vragen u als gemeenteraad geld beschikbaar te stellen om deze variant op al zijn onderdelen te onderzoeken zodat een reële vergelijking en toetsing met de 5b mogelijk wordt.

Namens de dorpsraad,
Henk Semmekrot: secretaris, Jos Wolbers: vice voorzitter, Ge­rard Welberg: voorzitter.