Verbindingsweg

Brief burgertop G1000 Verkeer Rondom Zenderen 13 sep 2017

Op de butgertop G1OOO is de groep Verkeer rondom Zenderen opgericht.

ln gesprekken die gevoerd zijn met o.a, de dorpsraad Zenderen kwam naar voren dat indien de Vèrbindingsweg er komt, de inwoners van Zenderen, kunnenn fluiten naar de 5b variant, de rondweg om Zenderen, die 5 jaar geleden werd vastgesteld.
Deze weg zou nog geen status hebben. Sterker nog: de provincie weet hier formeel nog niet van. En we hebben het hier dan over een Provinciale weg!
De dorpsraad zegt in spagaat te zitten en komt nu met voorstellen die tien jaar oud en inmiddels verworpen zijn.
Dat schiet dus ook niet op.

1) De G1000 groep Verkeer is van mening dat geen enkele politieke partij mag instemmen met dit huidige ontwerp van de Verbindingsweg (GVW) zonder daaraan te verbinden dat de variant 5b een officiële status krijgt.

En mocht er al over luchtfietserij gesproken worden dat variant 5b (of de goedkopere 5a) er ooit komt dan is er de volgende optie:

2) De Verbindingsweg na de geplande tunnel onder het spoor direct linksaf, parallel aan het spoor, rondom Zenderen richting Elhorst Vloedbelt en het tracé volgen van 5b. Twee vliegen in een klap! Overleg Provincie noodzakelijk natuurlijk. En de overweg Oonksweg mag dan dicht. Dus maar één tunnel kiezen in alIer belang.

In het belang van Zenderen nooit de Verbindingsweg op de N743 tussen Borne en Zenderen aansluiten maar tussen Zenderen en Almelo. Inwoners van Zenderen blij, bewoners van de Molenkamp en Borne blij. En daarnaast: minimale belasting voor de boeren. De dorpsraad Zenderen sluit zich altijd voor gesprek af als er een stukje Esgrond weg moet, maar vele inwoners denken daar anders over. De Molenkamp kan dan op de Verbindingsweg aangesloten worden.

De optie om een tunnel in de Bornerbroeksestraat te leggen is uiteraard ook een goede mogelijkheid, maar dan moeten er weer twee spoortunnels komen. Dit lijkt dan niet realistisch.

Wij hebben vernomen dat het CDA, Borne-Nu en GB90 voor het huidige tracé zouden gaan stemmen. Bijna niemand in Borne is nu blij met deze situatie. Wij willen verder alle politieke partijen middels dit schrijven benaderen.

Namens groep G1000 Verkeer,
René Spoor