Inwoners

Koninklijke onderscheiding voor Harry Peper

Lintjesregen Borne “druppelt” dit jaar ook weer in Zenderen!!

Op donderdag 26 april ‘18, de dag voor Koningsdag (vrijdag 27 april ’18) ontvingen negen inwoners van de gemeente Borne uit handen van burgemeester Welten een Koninklijke onderscheiding. Daarvan was er dit jaar weer één uit Zenderen: Dhr. Harry Peper. Harry zet zich al vele jaren heel bijzonder in voor de Zenderense gemeenschap, op maatschappelijke en op kerkelijk gebied. Zijn veelzijdige verdiensten:

  • 1955 -1996: Secretaris Algemeen Bestuur en penningmeester Voetbalvereniging Zenderen Vooruit. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het sportmateriaal en ontplooit hij vele activiteiten. Hij is behalve lid van de elftalcommissie ook clubscheidsrechter, jeugdtrainer en onderhouds- en klussenman. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de Nieuwbouw Sportpark ’t Vollenbroek.
  • 1968 – 1986: Mantelzorger voor vader en moeder
  • 1989 – heden: Kerkhofbeheerder en leider van de werkgroep onderhoud kerkhof. Hij is begraafplaatsbeheerder en verzorgt nog dagelijks de administratie
  • 1990 – heden: Coördinator werkgroep openen en sluiten kerk en coördinator collectanten in de kerk. Hij is zelf ook nog collectant voor “Geestelijke Gehandicapte Kind” en “Jantje Beton”.
  • 2015 – heden: bezorger parochieblaadje (de Vox).

Als dorpsraad feliciteren we Harry namens de hele gemeenschap Zenderen met deze onderscheiding. En uiteraard hopen we, dat hij zich nog lang in goede gezondheid verdienstelijk zal blijven maken voor de gemeenschap!

Overigens: kent u iemand, die zich verdienstelijk maakt voor de samenleving, op wie je altijd een beroep kunt doen zonder tegenprestatie te verwachten? Misschien komt die persoon wel in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding. Voor het krijgen daarvan geldt, dat betrokkene “zich geruime tijd ten behoeve van de samenleving heeft ingespannen op een wijze die uitgaat boven hetgeen van hem of haar mag worden verwacht”.

Een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding ter gelegenheid van Koningsdag 2019 moet vóór 1 juni 2018 bij de burgemeester zijn ingediend. Wilt u iemand in aanmerking laten komen, neem dan contact op met mevrouw Benedicte Tijhuis, kabinet van de burgemeester, via telefoonnummer 074-2658715. Zij kan in grote lijnen al aangeven of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een Koninklijke onderscheiding. Op www.borne.nl vindt u het aanvraagformulier en informatie over het vervolgtraject.

DELEN