Dorps-Ambitie-Plan

Startbijeenkomst Ondernemersvereniging Zenderen (OVZ) zeer geslaagd

OVZ Ondernemers Vereninging Zenderen Logo PNGWoensdag 26 september was de startbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Zenderen in ‘t Rigtershoes. Het doel van deze bijeenkomst was om te inventariseren of er draagvlak is om een eigen ondernemersvereniging voor Zenderen op te richten. De belangstelling deze avond overtrof royaal de verwachtingen.
Ruim 40 mensen waren er aanwezig. Ze lieten zich informeren over de plannen. Een bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bentelo en de Dorpsmanager van Borne waren deze avond ook aanwezig om te vertellen over hun ervaringen. De bedoeling is om in eerste instantie 4x per jaar een activiteit te organiseren, variërend van een informatiebijeenkomst, bedrijfsbezoek tot een zomerborrel. De aanmelding staat open voor ondernemers met een bedrijf in Zenderen of ondernemers woonachtig in Zenderen.
Kortom: iedereen die bedrijfsmatig binding heeft met en betrokken is bij Zenderen. Naar aanleiding van de startbijeenkomst hebben zich al 38 bedrijven/ondernemers! aangemeld als lid. Een mooi aantal om mee te starten. Nieuwe aanmeldingen zijn natuurlijk van harte welkom.
Het voorlopige bestuur gaat verder met de uitwerking van de plannen. Eind november zal er een eerste inhoudelijke bijeenkomst zijn. Mocht u ook belangstelling hebben om zich aan te sluiten bij de OVZ dan kan contact gezocht worden via de website www.ovzenderen.nl

 

DELEN