Dorps-Ambitie-Plan

Verslag van de werkgroep Recreatie & Toerisme
Planvorming

1. Toekomst kloosters:
We zijn er ons van bewust dat in de toekomst de gebouwen van de kloosters in Zenderen een andere bestemming zouden kunnen krijgen.
Antw:
a. Het een an ander is afhankelijk van de eigenaren van de kloosters: de paters Karmelieten en
    de zusters Carmelitessen.
    Wat zijn hun plannen voor de toekomst?
b. Zijn er ondernemers die willen instappen.
c. Welke bestemming ligt er nu op de kloosters / Maatschappelijke bestemming?
d. Toekomstig mogelijke bestemmingen: Hotelfunctie / Bed & Breakfest, Zorg/verpleegtehuis,
    museumruimte, kunstenaarsruimte, woonruimte??

2. Het Kloosternetwerk:
Het idee is geboren om diverse religieuze plekken/kloosters aan elkaar te verbinden en gebruik te maken van elkaars mogelijkheden. Zo worden er op dit moment gesprekken gevoerd tussen deverse kloosters: Karmelieten Zenderen, Het Dominicanenklooster in Zwolle, De historische kring in Raalte. De Zwanenhof/ Redemptoristen, Franciscanenklooster in Denekamp, enz. Sibculo: Herinniringscentrum/Monnikenpad/ Ruïnes. Aandacht wordt besteed aan het realiseren van arrangementen, historie en cultuureducatie. De werkgroep Kloosterpad Zenderen is hierbij betrokken en zal de voortgang van dit idee monitoren.

3. Meer bekendheid geven aan de omgeving: Zenderen beter op de kaart zetten als rust- en natuurgebied.
Hier hoort bij.
a. Behoud van de Zenderense essen en het essenlandschap.
b. Opwaardering en uitbreiding van de wandel- en fietsroutes in Zenderen (TOP)
c. Weleveld als wandelgebied, grachtplaats, herstel oprijlaan. huisplaats, ridders van Weleveld.
d. Wandelen langs de beken van Zenderen en nabij de Golfbaan.
e. Buitensportarrangementen en Golfbaan-arrangementen opzetten en promoten.
f. Het organiseren van “Campina-dagen”, AH-dagen. Landelijke dagen.
g. “Tour de Boer”, bezichtigen van boerderijen. Proef- en eet-dagen. Melktap Huiskes en
     Ijs bij Rabo- Scheele.

4. Versterking van het Kloosterpad met een nieuwe impuls op het gebied van Kunst en Cultuur.
Kunstenaars in de route zetten en kunst laten verkopen in gebouwen en panden in de route.
Dit idee wordt bij de werkgroep Kloosterpad ingebracht.

5. Stimuleren van de Kloostergaarde als educatieve tuin voor jong en oud,
met houden van activiteiten, concerten.
Herstellen van de tribune als podium, enz.

6. Opvragen van het plan R&T voor de Elhorst Vloedbeld.
Wat kan dit plan extra opleveren.

7. Het realiseren van een “kijkdoos” in de Vloedbelt.
Een educatieve wandeling door de vuilnisbelt. ( glazen tunnel)
Excursiemogelijkheden duurzaamheid op de vloedbelt, gaswinning, mestverwerking en zonne-energie. Uniek in Nederland.

8. Kijken of er meer ruimte is voor kunstuitingen: “Zenderen kunstdorp”
- Uitbreiding van de “Beeldenroute”in Zenderen, met kunstuitingen.
- Het organiseren van kuiskamerconcerten in huizen en boerderijen.
- Muziekaal Kloosterpad Zenderen.