Dorps-Ambitie-Plan

Meldpunt onveilig verkeer

Verkeer Zenderen2

Op de site van RTVOost staat een artikel over gevaarlijke toestanden in het verkeer welke via Meldpunt Onveilig Verkeer gemeld kunnen worden.
Nou, in Zenderen hebben we er daar genoeg van dus meldt alle situaties welke voor u gevaarlijk lijken in Zenderen.

Meldpunt is:

https://m.rtvoost.nl/nieuws/310402/Meld-hier-gevaarlijke-verkeerssituaties-in-Overijssel

Of ga naar de site van RTV Oost naar het betreffende artikel.

De Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen,
Christian Sand, Fons Lohuis, Matthijs oude Voshaar, Roy Kroeze,
Victor Ragbourn, Jan Ganzeboom en Henk Hoek