Verbindingsweg

Petitie voor de gemeenteraad van Borne 14 feb 2017

De Dorpsraad van Zenderen is, gesterkt door de opkomst van een groot gedeelte van de Zenderense gemeenschap op de meedenkavond van 30 november jl. betreffende de gemeentelijke verbindingsweg, van mening dat:

 • Er niet met de gemeentelijke verbindingsweg kan worden begonnen voordat er voor de gemeenschap Zenderen een goede en duurzame oplossing is gevonden.

  We willen dit graag onderbouwen met de volgende argumenten:
 • Ook Zenderen was destijds voor de 5b variant die breed gedragen werd door de Bornse bevolking; van een verbindingsweg was toen nog geen sprake. De verbindingsweg zal, zoals u zelf heeft laten becijferen, voor een toename van het verkeer zorgen van minimaal 20%.
 • We zitten in Zenderen niet te wachten op een weg die én veel overlast zal opleveren én ook nog eens betaald moet worden d.m.v. een verhoging van de OZB belasting, die alle Bornenaren treft, ook de inwoners van Zenderen!
 • Het gaat hier zeker om een regionaal probleem; omliggende gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen en Dinkelland profiteren ook van een goede verkeersafwikkeling.
 • De verbindingsweg is een korte termijn oplossing, die Zenderen echter vele jaren met
  een probleem opzadelt . Dit vinden we onacceptabel.
 • De verbindingsweg aanleggen betekent volgens ons: afzien van de 5b variant en vol inzetten op een studie naar een rondweg aan de oostzijde van Zenderen, zoals reeds beschreven in het dorpsplan Zenderen van 2008, in de volksmond genoemd: de ter Keurs variant.
 • Door een rondweg aan te leggen aan de oostzijde van Zenderen ben je tientallen miljoenen goedkoper uit dan met de dure 5b variant. De weg is een stuk korter en door de windrichting heb je veel minder last van fijnstof en geluidhinder. Door de weg intelligent aan te leggen, verdiept waar het kan, met houtwallen waar mogelijk, is er zo min mogelijk overlast. Deze oplossing betekent kilometers minder asfalt en dus minder belasting voor onze natuur.

Met vriendelijke groet,
Stichting Gemeenschapsbelangen Zenderen (Dorpsraad)