Bladkorven in Zenderen

De Gemeente Borne informeert U over het volgende.
         
Bladkorf Zenderen


De bladkorven worden elk jaar in week 42/43 geplaatst.
En in week 49/50 verwijderd.
De locaties worden bepaald naar het bomen bestand van de gemeente en niet naar bomen van particulier eigendom.

Er worden alleen grote bladkorven geplaatst. Een locatie wordt zo gekozen, zodat de bladkorf gemakkelijk met de vrachtwagen te ledigen is.
Wekelijks worden de bladkorven gecontroleerd en bij voldoende blad geledigd.

De bladkorven mogen uitsluitend gebruikt worden voor Blad en “GEEN TUINAFVAL”en/of “TAKKEN”,
takken zorgen voor problemen bij het ledigen van de korf.

Elk najaar worden de standplaatsen van bladkorven geëvalueerd, zodat de korven op plaatsen staan waar de meeste overlast is.
Eventuele meldingen worden hierin meegenomen, zodat waar nodig, en mogelijk wijzigingen een volgend jaar kunnen worden doorgevoerd.

Gemeente Borne.

DELEN