De Koningslinde

Koningslinde 2Op 30 april 2013 werd prins Willem Alexander tot koning van Nederland gekroond. Als aandenken hieraan werd in veel plaatsen in Nederland de Koningslinde geplant. Op deze dag werd er ook in Zenderen aandacht aan besteed. Dhr. Gerrit ter Brugge, voorzitter van het Oranjecomité, plantte de boom bij ‘t Rigtershoes, toentertijd een centraal punt in Zenderen. Ondertussen is de situatie veranderd. ‘t Rigtershoes wordt privébezit.

Jos Wolbers en ik hebben 2 keer per jaar namens de Dorpsraad een evaluatie Openbaar Groen met ambtenaren van de gemeente Borne. Op de agenda stond ook geregeld het verplaatsen van de Koningslinde. Na verschillende plaatsen bekeken te hebben, kwamen we tot de conclusie de boom in de buurt van de rotonde te planten. De hoek Hoofdstraat, Het Hulscher maakt nu een rommelige indruk. De grond is van de provincie Overijssel. In overleg met de gemeente Borne, Twente Milieu en de provincie Overijssel zijn we nu zover dat we kunnen beginnen met de werkzaamheden die nodig zijn.

De Koningslinde is op 3 maart door Twente Milieu reeds verplant. De gemeente Borne plaatste de boom op de lijst van bijzondere bomen en stelde geld beschikbaar voor het inrichten van de ruimte.
Ook hebben we Gerrit ter Brugge bij de voorbereiding betrokken. Hij was jarenlang een uitstekende voorzitter van het Oranjecomité en momenteel nog voorzitter van het comité Dodenherdenking. Hij kwam met het voorstel een smeedijzeren hek te sponsoren die om de Koningslinde gezet kon worden. Ook worden er 2 bankjes geplaatst, rododendrons gepoot en gras gezaaid. De gemeente bood aan het geheel te onderhouden.
Van een rommelhoek tot een mooi plantsoentje, passend in de omgeving.

Namens de Dorpsraad.
Jos Wolbers en Lies Maathuis

Koningslinde 4