Hoe verder met Sindron

Beste lezers,

Aveleijn heeft aangegeven dat zij het beheer vanaf 1 juni niet meer verzorgen van de gemeenschapsruimte van Sindron. De ruimte van de supermarkt gaat terug naar Welbions en zal waarschijnlijk voor verhuur worden aangeboden. De huur van de gemeenschapsruimte wordt betaald door de gemeente Borne. Er zijn een aantal vaste gebruikers en die willen we graag de kans geven om wederom gebruik te kunnen maken van Sindron. Daarnaast zou Kinderopvang Duimelot graag gebruik maken op een 3-tal middagen (ma-di-do) van de ruimte voor de BSO.

Dan komen we dus op het punt van het beheer. Wie gaat dat doen?

Jeanine Mulder van Duimelot, wil wel als een soort van ‘sleutel’ buurvrouw fungeren, maar gaat het beheer niet op haar nemen. Wel is ze bereid huur te betalen waarmee een deel van de vaste lasten betaald kunnen worden. Het andere deel zal gegenereerd moeten worden met de huur en de opbrengst van drankjes door de andere gebruikers. Daarmee zou het Sindron een bestaansrecht hebben om in ieder geval door te kunnen gaan. Een overzicht van de huidige gebruikers staat onderin het schema, tezamen met de plekken die ingevuld kunnen worden door andere partijen.

Wanneer bovenstaande niet gerealiseerd kan worden, zal het gebouw leeg komen te staan en wellicht door de gemeente voor verhuur worden aangeboden, maar daarmee is de ontmoetingsplek waarin de verschillende dorpsplannen hebben willen voorzien weg en zal er geen nieuwe ontmoetingsplek komen. Dat zou enorm jammer zijn dat we dat als gemeenschap Zenderen laten gebeuren.

Sindron is de gemeenschapsruimte van Zenderen. Dit is gerealiseerd voor een breed publiek voor de leefbaarheid van Zenderen. Ontmoeten in de breedste zin van het woord tussen jong en oud. Graag willen we dat weer nieuw leven inblazen.

Wil je hierover meedenken, kom dan maandag 6 juli om 19.30u naar Sindron.

Hieronder hoe het nu is en hoe het zou kunnen zijn qua verantwoordelijkheden

Dorpsraad – de Dorpsraad vertegenwoordigd de inwoners van Zenderen

      Pijltje

Werkgroepen – er zijn verschillende werkgroepen die verschillende onderdelen en verantwoordelijkheden in/van het dorp behartigen

     Pijltje

Werkgroep voorzieningen – de werkgroep voorzieningen zou als werkgroep Sindron verder kunnen gaan, zodat er geen overload aan werkgroepen komt.

     Pijltje

Werkgroep Sindron

Werkgroep Voorzieningen wordt werkgroep Sindron. Hierin zou een club van vrijwilligers projecten op zich kunnen nemen om de leefbaarheid te vergroten. Te denken valt aan een Game avond, een muziekbingo, Teenage party, misschien het oprichten van een toneelvereniging, enz. Heb je hier wensen in of ideeën voor? Kom deze dan delen op maandag 6 juli om 19.30u.

Het zou fijn zijn dat een groep van vrijwilligers het beheer op zich zouden willen nemen. De huidige gebruikers zijn allen (redelijk) zelfvoorzienend, waarmee de beheerderstaken relatief klein zijn. Maar er dient iemand zorg te dragen voor de planning, het bijhouden van de in- en uitgaven, de schoonmaak, evt. bardienst en coördinatie van activiteiten en dergelijke.

Op maandag 15 juni hebben een aantal mensen bij elkaar gezeten. Wil je meedenken over de toekomst van Sindron dan ben je van harte uitgenodigd om op maandag 6 juli om 19.30u daar over mee te praten en te denken.

In het kort: Wat we op korte termijn zouden willen?

 1.  We zijn op zoek naar een club beheerders. Met een clubje beheerders kunnen taken (breder/beter) verdeeld worden.
 2.   Ideeën om de leefbaarheid verder te vergroten

Bezetting – Huur € 15,- overdag en Huur € 25,- avond

Bezetting Sindron

Actiepunten:

 1.      Dianne Kruiper zit in de werkgroep Sindron en
       gaat contact leggen met mensen van de tuinkamer,
       waar dagbesteding wordt geboden aan ouderen.
       Zorg is een speerpunt.
 2.      Annet  gaat contact zoeken met  Bernadet Wieffer
       van de Ster om te informeren hoe zij het 
       zo goed aan het draaien heeft gekregen.
 3.      Brief in de VOX, Jeanine stelt deze op en zal deze eerst naar
       Thomas en Annet sturen voor evt. aanvulling.
 4.      Jeanine zit in de werkgroep Sindron en zal Joyce van Rees benaderen
       om hiermee zicht te krijgen op de vaste lasten.
 5.      Thomas Klaassen wil een overzicht maken van de in-en uitgaven.
       Daarnaast zal hij de Bridge benaderen en  zijn eigen band om te kijken
       naar de gebruikerswensen.
 6.      Nick ten Tusscher wil inventariseren naar mogelijkheden voor een FIFA
       en/of Game avond (activiteiten voor de jongeren)
 7.      Wilma Meijer zit in de werkgroep Sindron en
       gaat mogelijkheden onderzoeken die in  andere dorpen zijn t.a.v.
       het opzetten van een toneelvereniging.
 8.      Wilma Hakkenbroek wil een overzicht in  een activiteitenkalender
       met bijvoorbeeld bloemschikken en  dat soort activiteiten. 
       Wilma zal de schilders club, de soos en de KPV benaderen
       over hun gebruikers wensen.
 9.      Christian en Christie, willen wel wat betekenen voor het openen en sluiten
       en Christie zou in de toekomst evt. wel peutergym willen verzorgen.    
 10.      Jeanine zal de Logopedie en de Biljartclub benaderen     
 11.      We zouden Motor Club Zenderen, wandelclubje, fietsclub kunnen
       benaderen dat ze hier starten en afsluiten met koffie en gebak?