Omleiding verkeer om Zenderen

Inleiding
De provincie Overijssel gaat samen met de gemeenten Borne en Almelo aan de slag voor een randweg om Zenderen. Dit is een actie die voortvloeit uit het akkoord dat na de provinciale verkiezingen in mei 2019 is gesloten tussen de politieke partijen die nu het college van gedeputeerde staten vormen ( CDA, VVD, CU, PvdA).

Brief aan diverse belanghebbenden in Zenderen e.o.
De provincie heeft samen met de gemeente Borne en Almelo aan inwoners die belanghebbende kunnen zijn een brief gestuurd waarin men uitlegt hoe het proces gaat verlopen om tot de aanleg van de beloofde randweg te komen.
Een kopie van deze brief zal worden geplaatst op de website van de dorpsraad. (Zie brief hier).

Inhoud brief
In de brief stellen provincie en beide gemeenten voor om 5 opties voor een oplossing voor de verkeersproblematiek in Zenderen te onderzoeken:.
Over welke onderzoeken wordt gesproken?

  • Nul alternatief
  • Nul plus
  • Vier tracé varianten

Het nul alternatief is de huidige situatie waarmee de andere opties worden vergeleken.

In deze brief wordt voor meer informatie verwezen naar https://www.borne.nl/samenleving/projecten/vloedbeltverbinding.
Vloedbeltverbinding verwijst naar de werknaam van het project randweg om Zenderen. Op de website van de gemeente Borne staat ook een startnotitie opgenomen evenals een algemene samenvatting van het project.

In de brief vraagt men of de aanpak om te komen tot een uiteindelijke keuze voor een tracé een goede aanpak is. Het gaat dus nog niet om tracés die zijn bedacht. Die keuze komt pas aan het einde van 2020 aan bod.

Dorpsraad en Stichting Zenderen Filevrij.
De Dorpsraad en de Stichting Zenderen Filevrij hebben beide als hoofddoel om Zenderen verkeersluw te maken. Daarom hebben zij besloten om de handen ineen te slaan. Voorop staat het belang van de inwoners van Zenderen. Het verkeersluw maken van Zenderen heeft gevolgen voor inwoners (burgers en ondernemers) in en buiten Zenderen. Wij begrijpen heel goed dat de uiteindelijke keuze voor een tracé van een randweg niet voor iedereen positieve effecten zal hebben. Ook voor die mensen willen wij op de bres staan.

Hoe nu verder?
Provincie en beide gemeenten vragen via de brief om reacties van belanghebbenden op de AANPAK.
Dus nog niet op de voorgestelde tracés, die moeten nog worden onderzocht. Het gaat er nu om dat bewoners en bedrijven (liefst) schriftelijk aangeven of de huidige aanpak volledig en zorgvuldig genoeg is om te kunnen starten met de onderzoeken naar tracés, effecten en kosten.
Met andere woorden: is het voorstel van de te onderzoeken items compleet of ontbreken er essentiële delen die het onderzoeken waard zijn?

Reacties daarover kunnen tot 26 juli worden ingediend via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van “Consultatie NRD Vloedbeltverbinding” of worden gestuurd naar de gemeente Borne, “Consultatie NRD Vloedbeltverbinding” Postbus 200 7620 AE Borne.
Dorpsraad en Stichting Zenderen Filevrij hebben voor de inwoners van Zenderen een reactie opgesteld. Zie bijgevoegd. Deze reactie kan door een ieder worden gebruikt en worden aangevuld.

Communicatie
Graag willen de Dorpsraad en de Stichting Zenderen Filevrij een netwerk bouwen om de communicatie met betrekking tot alles wat te maken heeft met het verkeersluw maken van Zenderen te delen. Gedacht wordt daarbij aan buurtapp groepen die reeds bestaan of opgericht kunnen worden. Wij zoeken hiervoor contactpersonen die beheerder zijn van een buurtapp, of beheerder zouden willen worden. Deze beheerder zou via de app kunnen communiceren over ontwikkelingen, maar tzt ook meningen kunnen ophalen over mogelijke tracés.
Door als dorp een serieuze inbreng te hebben willen we een sterke gesprekspartner zijn voor de provincie en de gemeente Borne. Van belang daarbij is dat als er tzt een voorkeurs tracé in beeld komt, ook oog is voor de belangen van inwoners die geraakt worden door dit tracé.

Aanmelden als contactpersoon voor de buurtapp kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Ook voor het verkrijgen van meer informatie kan via dit emailadres worden gereageerd.

Dorpsraad Zenderen en Stichting Zenderen Filevrij

 

Onderwerp: concept-reactie Dorp Zenderen op consultatie over PlanMer Vloedbeltverbinding

Zie brief.