Wandelpad Azelerbeek

P1010701Van het officiële wandelpad langs de Azelerbeek ter hoogte van Zenderen wordt zeer druk gebruik gemaakt door vele wandelaars, vooral in deze Corona tijd. Je bent dan lekker in de buitenlucht en dat is toch gezond.

Een aantal keren per jaar wordt op dit officiële wandelpad, ook wel schouwend genoemd, het gras gemaaid, de beek ontgroent en dat is ook nodig ook. Het gras staat regelmatig een halve meter hoog of meer.
P1010702Na contact met het Waterschap, verantwoordelijk voor dit onderhoud, is ca 6 weken geleden het gras gemaaid en ca 2 weken geleden de beek ontgroent echter toen stond het gras alweer een halve meter hoog om maar niet te spreken van het onkruid. Hetgeen uit de beek wordt gebaggerd wordt op het schouwpad gelegd en de combinatie die dan ontstaat, hoog gras en het groen uit de beek, maakt het wandelpad bijna niet meer begaanbaar voor met name oudere wandelaars.
Wederom maar eens contact gezocht met het Waterschap of het niet mogelijk is het pad vaker te maaien en het groen uit de sloot op te ruimen.

P1010700Dit geeft als reactie dat het niet mogelijk is dit groen over de volledige 200 km in Twente af te voeren. Hetgeen nu betekent dat het Waterschap het wandelpad laat klepelen oftewel met kettingen wordt alles versnipperd zodat het pad weer begaanbaar wordt.
Echter gaat dit nog wel enkele weken duren, zoals toegezegd in ieder geval voor half juli a.s.. De Werkgroep Verkeer en Veiligheid houdt hierin een vinger aan de pols en houdt u op de hoogte.

De Werkgroep Verkeer en Veiligheid Zenderen,
Christian Sand, Fons Lohuis, Matthijs oude Voshaar, Roy Kroeze,
Victor Ragbourn, Jan Ganzeboom en Henk Hoek